Hur kommer det sig it-utvecklingen i vården rör om i en djupt rotad yrkeskultur?

– Yrkesroller och makt sätter hinder i vägen för ett snabbt införande. Man känner sig helt enkelt ganska hemma i sina hierarkier och it kommer in och stör och rör om. De som är längre ner på maktstegen kanske kan mer än de som är högre upp. Ibland tas uppgifter över av it-systemen och det kan störa den egna positionen. Dessutom är ofta nyutexaminerade sjuksköterskor mer hemma i it-världen. Och det är inte alltid så lätt att kunna mer om en sak så är så pass infekterad i sjukvården. De hamnar i en konstig situation där de får gå balansgång mellan olika maktpositioner.

Varför är synen på it-system så infekterad i vården?

– Genom åren har de slängts in i rätt slarvigt i hälso- och sjukvården. Så varför ska någon tro att ett nytt it-system är ett halleluja moment? Det här är ju yrken där många känner ett kall på något sätt – de vill rädda människor. Det ställs på prov om de ska sitta och rapportera i system som inte samarbetar så du måste dubbeldokumentera. Då hamnar kallet lite på sned.

Hur hotas yrkesrollen av it-utvecklingen?

– Det handlar om människor som är experter på det de gör men noviser på informationssystem. De är vana att deras erfarenhet betyder någor men känner att om det är it är det som gäller är de plötsligt ingen.

Är det någon grupp på sjukhusen som känner sin maktposition extra hotad av nya it-system?

– Jag har bara studerat sjuksköterskor så jag vet inte vilken grupp som känner sig mest hotad. Men man ska komma ihåg att för dem är interaktion en stor del av arbetet men när det skrivs it-strategier så tas ingen hänsyn till det och då hamnar de i en bokhylla utan att någon läser dem.

Så vården är dålig på att sälja in systemen till personalen?

– Ja, det är en utmaning jag identifierat. Man har svårt att hitta rätt nivå på de utbildningar man har. Ibland ligger det på en för enkel nivå – som att de inte begriper något alls – och ibland slängs det med fackuttryck som ingen begriper. Det gör i sin tur att få vill gå på utbildningarna – en går och får berätta efteråt för de andra vad som sas. Och det fungerar ju inte så bra.

Men de nyutexaminerade som ofta levt med it i hela sina liv – är de mindre skeptiska?

– Det finns ju en sådan diskussion att allt löser sig när det kommer in nya sjuksköterskor. Men där vill jag nog varna lite för att det kan ta tid. De socialiseras in i sin yrkesidentitet rätt snabbt och lär sig att it på jobbet är dåligt fastän it hemma är bra. Nu är informatik med som en kärnkompetens för sjuksköterskor – lika viktig som säker vård exempelvis. Fast det gäller ju få den att värderas lika högt också.

Fakta

Lina Nilssons avhandling heter Social challenges when implementing Information systems in a Swedish healthcare organization. Disputationen äger rum den 5 december på Blekinge Tekniska Högskola.