Administration av mjukvarulicenser är ett sisyfosarbete för många av mjukvaruföretagens kunder. Computer Sweden har beskrivit licenserna och hur de uppfattas åtskilliga gånger. I fall efter fall har det konstaterats att olika mjukvaruleverantörerna försvårar sina kunders tillvaro.

Vi frågade några användare om hur de ser på licensadministrationen. Så här beskriver de trasslet:


Hans Lyttkens, it-strateg, Region Gotland
– Det är jobbigt med mjukvarulicenser och det blir bara värre. Till att börja med har varje leverantör sina egna licensvillkor. Det krävs en lagbok för varje, vilket är oerhört frustrerande.

– Det är svårt att göra rätt. Leverantörerna jagar oss med blåslampa trots att vi är deras kunder. De skickar en juridisk instans från utlandet som kommer hit för att få in pengar. Leverantörerna är inte kundorienterade.


Bengt Sjöberg, regional it-chef, Cloetta Sverige
– Nu jobbar jag inte längre med licenser själv, sedan två år tillbaka. Men det är jobbigt. Det är svårt att veta vad som krävs för olika licensnivåer, Oracles databas är ett exempel på det. Om man inte har ett enterpriseavtal är hanteringen fruktansvärt besvärlig, till exempel vad gäller registrering.

– Jag har varit inblandad i licensdiskussioner som slutat med att det kostat pengar för min arbetsgivare. Det kan till exempel bero på att tekniker som inte förstått hur licenserna fungerar har installerat mjukvara. Oracle är en extra besvärlig leverantör vad gäller licenser.


Britta Sandblom, it-strateg, Sollentuna kommun
– Det är jobbigt med licenser för att det tar tid att hantera dem. Det löser sig inte själv. Det blir en hel del administration om man inte har något verktyg för att sköta det.

– Ett problem är att man köper licenser på olika platser, som sedan ligger i träda. Det är svårt att hålla reda på dem. Vi har nyligen utbildat en person som ska optimera vår licensanvändning, men har ännu inte hunnit se om det får någon effekt.


Roland Persson cio och cfo, Sydved
– Vårt företag ingår i en koncern som sköter mycket av licenshanteringen. Men det är väldigt jobbigt om man ska sköta det själv.

– Man har klart för sig hur det fungerar när man köper en licens. Sedan går det två tre år och då försöker man komma i håg hur det fungerar.


Thure Holmström, it-chef, Arjeplogs kommun
– Det är jobbigt med licenser. Mjukvaruleverantörerna förändrar villkoren nästan hela tiden. Då blir vi tvungna att utreda hur det påverkar oss. Det blir komplicerat om man till exempel vill skaffa en dator till någonstans.

– Man blir överraskad över de jättetexter som beskriver licenserna. Det krävs en riktigt erfaren jurist för att förstå dem.