Outsourcing bygger på att skära kostnader och effektivisera. Det hela bygger på att man specificerar exakt vad man ska ha och får levererat just det. Men i dag räcker det inte med att fokusera på kostnadsreducering.

– Kunden vill ju att det ska hända nya grejer också. Affärsverksamheten utvecklas och it måste hänga med. Kunden efterlyser proaktivitet och vill att leverantören tar initiativ och överraskar så man inte lever med samma lösning de kommande fem åren. Och då krävs ett partnerskap, säger Mattias Axelson, forskare på Handelshögskolan som tillsammans med två andra forskare tittat närmare på hur innovation och it-outsourcing ska kunna kombineras.

Medan dagens outsourcing bygger på standardiserade tjänster, offshoring och upphandlingar som sker med jämna mellanrum så är innovationslogiken till stor del den motsatta: variation och risktagande, nära samverkan och kontinuitet. Nästan oförenligt alltså.

– Det är ett riktigt dilemma. Man kan frestas att fokusera bara på den enkla outsourcingen – den som gäller drift och servrar – men det är ju inte den verklighet som företagen lever med. Då måste man få in gränsbiten mellan it och affär också, säger Mattias Axelson.

– Företagen måste börja bejaka det här dilemmat, förstå att det är något vi lever med och jobba med det. För att komma på rätt väg bör företagen till att börja med definiera vilken ambitionsnivå man egentligen har när det gäller innovation anser forskarna.

– Vill man satsa på stegvisa innovationer som förbättra det existerande eller vill man ha något som överraskar världen – något radikalt? Där behöver man sätta ner foten. Skulle man göra en analys så hamnar man nog till 80 procent på det förstnämnda, säger Mattias Axelson.

När man väl kommit fram till sin ambitionsnivå kan det vara en god idé att se igenom sina befintliga affärer.

– Det kan finnas en underutnyttjad kapacitet hos leverantörerna – kanske går det att hitta den kompetens man behöver där.

Han berättar om ett företag som lade in ett antal miljoner i ett innovationsforum men aldrig lyckades fylla det med innehåll.

– Eftersom de inte hade en aning om vad de ville göra så blev det ingenting. Ett slöseri med resurser helt enkelt.

I grunden handlar det om att få förnyelseinslaget mer kopplat till affärsprocesserna. Vilka funktioner kan man tänkas vilja ha om ett år? För att få ordning på det krävs en leverantör, en partner, som är med och innoverar.

– I dag läggs det ofta in innovationsklausuler som man kravställer efter. Men det är inte väldefinierat och så småningom uppstår konflikter och slitningar när leverantören inte gör det som kunden lite grumligt förväntat sig, säger Mattias Axelson.

– Det går inte att lägga ut innovation och göra ett "clean cut" utan det krävs ett äkta partnerskap som bygger på gemensamt risktagande och ömsesidighet. Det är inte dagens outsourcingaffärer designade för.

Mattias Axelson och hans kolleger har heller inte sett företag eller leverantörer som riktigt lyckats lösa knuten med att kombinera innovation och outsourcing.

– Det finns ansatser och ibland har man kanske lyckats i en specifik del, men lägger man ett pussel av olika goda exempel växer det fram en bild av vad som krävs. Det här är ett skifte och jag tror att det pågår ett race mellan leverantörerna om att bli den som knäcker hur det går till att ta, och leverera, innovationssourcingaffärer. Den som lyckas bli trovärdig där har en enorm potential när marginalerna i den traditionella outsourcingen pressas hårt.

Och lyckas inte cio:n och it-avdelningen ta ledningen och styra rätt tar troligen affärsverksamheten egna initiativ och försöker lösa det var för sig – och det har sina risker.

– Då blir det en radikal pendelsvängning från kostnadseffektivt och storskaligt till att det blir mer decentraliserat och en massa lokala lösningar. Du missar möjligheten till synergier och du riskerar att få olika it-system som inte pratar med varandra. Nya problem byggs in, säger han.

För att förhindra pendeln att slå för hårt åt endera håller är det alltså nödvändigt att vi lär oss att kombinera innovation och outsourcing.

– Det är en brytningstid och jag är säker på att om sådär fem år så kommer vi att se några sticka iväg och ta affärer med lite bättre marginaler för att de har blivit skickliga på att hantera det här dilemmat mellan outsourcinglogik och innovationslogik.

Fakta

Tre särskilt viktiga förutsättningar för innovation i it-outsourcing:
- Definiera ambitionsnivån för innovation.
Den måste vara tillräckligt tydlig för att ge ett underlag att identifiera och definiera satsningen på innovation.

- Matcha innovationsambition med sourcinglösning.
Sourcinglösningen måste skapa de roller och den ansvarsfördelning som krävs för att styra innovationssatsningar.

- Skapa en gemensam, operativ, partnerorganisation.
Designa den operationella partnerorganistationen utifrån situationens krav på utvecklingsarbete mellan kund och leverantör.

Grundförutsättningen är dock att it-outsourcing ses som en strategiskt viktig affär och att det finns en övergripande innovationsstrategi. Både företag och leverantörer måste bryta sig loss från det invanda sättet att agera och tänka kring outsourcing. Ambitionerna måste matchas med resurser och förankras internt. Den operationella partnerorganisationen måste också klara projekt med tillräcklig innovationskraft.

Källa: Framgångsvägar för innovation i it-outsourcing av forskarna Mattias Axelson, Anders S Nilsson och Jon Rognes på Handelshögskolan.