Ica-gruppen räknar med att sänka sina kostnader med 75 miljoner från 2016 när de outsourcar delar av sin it-verksamhet till den indiska it-leverantören Infosys.
Infosys är ett av de globala indiska it-konsultbolag som under de senaste åren börjat göra sig allt mer gällande också på den nordiska marknaden.

Ica uppger att outsourcingen berör både infrastruktur och applikationer, och att ungefär 120 personer inom Ica Gruppen och Ica Sverige kommer att erbjudas jobb hos Infosys. Åtgärden innebär omställningskostnader under 2015, men ska sedan sänka kostnaderna med ungefär 75 miljoner kronor från 2016.

Förutom kostnadsbesparingar väntas outsourcingen också ge bättre förutsättningar för affärsutvecklingsprojekt inom it.

– Att vi nu skalar upp outsourcingen är ett viktigt steg i utvecklingen av vår it-verksamhet. Med en kraftfull och duktig it-partner, som kan vår miljö, skapar vi större flexibilitet vid nya affärskrav, klarar lättare av snabba och stora omställningar och kan bättre stötta affären i deras verksamhetsutveckling, kommenterar Sven Lindskog, cfo Ica Gruppen.

Affären innebär att Ica ökar andelen outsourcing från 20 procent till 40 procent.