Personalrekrytering är en lång och kostsam process och många företag satsar hårt på att inte förlora duktig persol med hög kompetens. Amerikanska Workday, som nyligen öppnat kontor i Sverige, erbjuder en lång rad tjänster för personalhantering i molnet. Nu ska verksamheten breddas mot mer avancerade analyser där man använder verktyg för hantering av big data i en kommande tjänst kallad Insight Applications.

Dessa verktyg har Workday fått tillgång till via förvärvet av företaget Identified tidigare i år, och de kan nu bygga ut sina tjänster med mer avancerade algoritmer för personalhanteringen. Målet är att kunna ge personalavdelningen löpande input på hur troligt det är att nyckelkompetens ska lämna bolaget.

Med Insight Applications ska man få hjälp att luska ut hur många jobb som finns lediga och skulle kunna locka viktiga medarbetare. Programmet kan även kontrollera var jobben finns och hur långt från den anställde som de konkurrerande verksamheterna har sina kontor.

Därtill lägger Insight Applications upp lönekalkyler där man gör jämförelser med konkurrenternas erbjudanden och tar fram förslag på åtgärder som arbetsgivaren bör vidta.

Insight Applications ska lanseras som en färdig tjänst under första kvartalet 2015 och Workday har ännu inte gått ut med några prisuppgifter på den nya produkten.

I Norden har Workday ett hundratal kunder, däribland Scandic Hotell, speljätten King, Fazer och norska internetföretaget Opera.

Fakta

Workdays nya programpaket bygger på informationsmotorn Syman som väver samman teknik för prognostisering och rekommendation med matchning av algortimer och sökteknik över Workdays plattform. Insight Applications har inbyggda rapporterings- och analysverktyg med realtidsinsyn i historisk och pågående verksamhet för att kunna fatta beslut kring organisationens personal och ekonomi. 
Produkten är kopplad till Workday Financial Management och Workday Human Capital Management.