Dokumentdatabasen MongoDB är en av de mest populära nosql-databaserna. Den passar utmärkt i åskilliga användningsfall, men det kan vara knöligt att analysera data i MongoDB-databaser. Det beror på att det ofta är nödvändigt att flytta data till en relationsdatabas eller till Hadoop, vilket kan vara både tidsödande och besvärligt.

Nu har ett företag som heter Slamdata släppt ett öppet analysverktyg med samma namn. Verktyget befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingen, men lovar gott.

Poängen med Slamdata är att det går att köra sql-frågor mot en MongoDB-databas direkt, utan att data behöver flyttas. För att lyckas med det har Slamdata utökat sql med konstruktioner som gör det möjligt att adressera data. Att det är krångligt beror på att det finns skillnader mellan strukturen för en dokumentdatabas och den typ av databaser som sql skapats för, som relationsdatabaser.

Slamdata implementeras i två delar. Dels en serverdel som kallas Slamengine, dels en klientdel som körs i webbläsare. Det finns en gratisversion att ladda ner på slamdata.com.