Affärssystem prioriteras högre av svenska it-chefer inför det kommande året, än it-chefer världen över. Det visar analysföretaget Gartners rapport Top Technology Priorities för 2015 som avser 2 810 it-chefer världen över. CS har tagit del av siffror för 170 it-beslutsfattare i Norden och 55 i Sverige.

Att affärssystem rankas så högt, liksom beslutsstöd och molnet visar att nordiska it-chefer blir allt medvetna om behovet av av att öka investeringarna i dessa tekniker. uppger Gartner.

– Den stora skillnaden nu mot tidigare är att affärssystem är topprioriterat, säger Tomas Nielsen som är analytiker på Gartner i Danmark.

Efter affärssystem följer, för de svenska it-cheferna, beslutsstöd, digitalisering av marknadsföring, datacenter och därefter molnet.

Men globalt ligger beslutsstöd och i topp, följt av datacenter, molnet, affärssystem och mobila system.
Att datacenter är så hett beror på ökade kapacitetsbehov, dels allt mer energieffektiv teknik som sparar pengar och möter användarnas hållbarhetsmål.

– Nya möjligheter uppstår att mäta energiutnyttjande och allt fler företag gör utfästelser om nollutsläpp av koldioxid, säger Michael Warrilow, som analytiker på Gartner, till IDG News.

För att komma ned till nollvisionen på utsläppssidan krävs omfattande förändringar av infrastrukturen.

– Sannolikt sker dessa i samband med stora nyinvesteringar i datacenter eller att företagen bestämmer sig för att flytta till helt nya datacenter, där tidsplanen oftast ligger på mellan 7 och 10 år, säger han.

Investeringarna i molnet är delvis relaterade till begränsade it-budgetar. Här ökar molntjänster som Amazon Web Services och Microsoft Azure i takt med behovet av att sänka kostnaderna och att öka flexibiliteten att skala upp och ned i kapacitet, Flexibilitet blir en nyckelfaktor för användarna, uppger Gartner.

– Här sker en flytt till system som möjliggör ett allt rörligare kapacitetsutnyttjande med utbyggbar infrastruktur. Den trenden blir allt mer intressant för it-cheferna under 2015, säger Michael Warrilow.

It-chefernas hetaste prioriteringar inför 2015
Sverige
1. Affärssystem
2. Beslutsstöd och analyser
3. Digitalisering av marknadsföring
4. Infrastruktur och datacenter
5. Molnet
6. Mobila system
7. Kundvård
8. Integration
9. Modernisering av gamla slutna system
10. Säkerhet
11. Nätverk, röstkommunikation och datakommunikation

Globalt
1. Beslutsstöd och analyser
2. Infrastruktur och datacenter
3. Molnet
4. Affärssystem
5. Mobila system
6. Digitalisering av marknadsföringen
7. Säkerhet
8. Nätverk, röstkommunikation och datakommunikation
9. Kundvård
10. Branschsspecifika applikationer
11. Modernisering av gamla slutna system

Källa: Gartner: Top Technology Priorities for 2015