Från 2012 till 2013 ökade prenumerantskaran för nyhetsbrevet från Statens konstråd från 1 442 till 4 979, enligt myndighetens årsredovisning för 2013. Det är en ökning med 3 537 prenumeranter, eller med 245 procent. Det kan jämföras med en ökning från 2011 till 2012 med 169 prenumeranter, eller med 13 procent.

Läs mer: Svensk myndighet spammar tusentals

Den stora ökningen berodde på en import av mejladresser från ett register tillhörande den nu avsomnade organisationen Mobile Art Production. Det handlar om personer som prenumererat på ett nyhetsbrev från den organisationen, men som inte uttryckligen bett om att få prenumerera på nyhetsbrevet från Statens konstråd.

– Innan vi importerade adresserna kontrollerade vi med Datainspektionen om det var godkänt att göra så. Beskedet vi fick var att det var ok att göra så om det handlar om ett liknande område, säger myndighetens direktör Magdalena Malm.

Kopplingen mellan den fristående organisationen Mobile Art Production och Statens konstråd är just Magdalena Malm. Innan hon blev direktör på Statens konstråd grundade hon Mobile Art Production. Direktören har alltså tagit med sig adressregistret från en fristående organisation, till en statlig myndighet.

Enligt uppgift till Computer Sweden har nyhetsbrevet från Statens konstråd efter den stora ökningen av antalet prenumeranter spamklassats på flera håll. Frågan är om det är etiskt försvarbart att skicka ut ett nyhetsbrev till ett stort antal människor som inte uttryckligen bett om det.

– Jag anser att de här personerna redan anmält att de ville ha ett nyhetsbrev om ett visst ämne, och det var troligt att de ville ha konstrådets nyhetsbrev, säger Magdalena Malm.

Hon berättar vidare att det första nyhetsbrevet till de nya prenumeranterna innehöll en beskrivning av att det var första gången de fick nyhetsbrevet och en tydlig länk för uppsägning av prenumerationen.

Statens konstråds agerande väcker protester:

– Det är en myndighet som agerar på ett sätt som man inte bör med mejl. När myndigheter spammar blir det ännu svårare för gemene man att skilja på viktiga och oviktiga mejl och på rena bedrägeriförsök, säger Stefan Thelberg, vd på Stay Secure.

Han underkänner förklaringen att det handlar om utskick till människor som visat intresse för information inom ett visst område:

– Det är ingen förmildrande omständighet. Företag som spammar anser sig skicka relevant information. Försvaret för agerandet är alltid att det kan finnas ett värde för mottagaren.