Företagen har blivit för beroende av automatiserade beslutsstödsystem och prediktiva analyser. Följden blir att viktig kompetensen är på väg att försvinna. Det anser Nicholas Carr. Yrkeskategorier där kompetens riskerar att dräneras är enligt honom piloter, ekonomer och hälso- och sjukvårdspersonal.

– Automatisering har alltid funnits, från de första utvecklade stenverktygen och genom hela den industriella revolutionen. Men det har funnits en balans mellan kompetensförlusterna och vinsterna med nya verktyg, säger han till IDG News.

Nu finns it-verktyg som kan ta över hela arbetsuppgifter. Det gäller framför allt psykomotoriska arbetsuppgifter, som att köra bilar. Maskininlärning och prediktiva algoritmer möjliggör kontinuerlig insamling och analys samt automatiserade prognoser och beslut.

Inom överskådlig framtid behålls visserligen mänsklig inblandning i processerna. Datorer kan inte ta över en yrkesförares alla arbetsuppgifter och passagerarplan kan inte flygas helt utan piloter.

– Men vi har lämnat över för stort ansvar på datorerna. De som förut var experter hamnar i en passiv roll, där de följer instruktioner.

Faran är att kunskaperna på sikt försvinner och att det leder till att onödiga misstag begås.

Tekniken hindrar kompetensen från att utvecklas. Det går inte längre går att öva på praktiska uppgifter och därigenom uppnå högre kunskapsnivåer.

– Vi ser tecken på att ett alltför snävt fokus på automation för att uppnå effektivitetsvinster. Toyota Motor har börjat ersätta robotar i japanska fabriker med människor, med hantverkskunskaper. Även om företaget ligger i frontlinjen, som en pionjär inom automation och robotar och tillverkning, har de haft vissa kvalitetsproblem, med många återkallade bilar.

För Toyota har kvalitetsproblemen blivit ett problem inte bara för affärerna utan för hela företagets kultur.

– Att bara fokusera på effektivitet och automation kan hindra kvalitetsarbetet långsiktigt eftersom du inte har samma genuina fokus på det mänskliga hantverksarbetet, säger Nicholas Carr.

Fakta

Nicholas Carr publicerade artikeln IT Doesn't Matter i tidskriften Harvard Business Review 2003. Därefter kom en bok med samma titel, med budskapet att it går mot en leveransmodell som liknar elmarknaden. Han utkommer nu med boken The Glass Cage, Automation and Us.

Nicholas Carr om:

  •  Gartners prognos nyligen att om tio år är en tredjedel av alla jobb ersatta av automation.
- Datorerna blir allt bättre på analyser och att fatta beslut. Ett bra exempel är inom juridiken, där språkprogram har tagit över en stor del av bevisutvärderingen.
 
  •  Att programmeringskompetensen utarmas när automatiska verktyg övertar allt större delar av kodskrivandet.
– Jag tror att faran finns när man eliminerar behovet av kunskaper i vilken bransch som helst. Du tar bort de unika, distinkta förmågor som människor tar med sig in när de ska utföra uppdrag som datorer inte kan upprepa. Exempelvis när det gäller kreativt, konceptuellt och kritiskt tänkande samt att utvärdera information och vara självkritiska.
 
  •  Prognoserna att mängder välbetalda kontorsjobb kommer att automatiseras. 

– Vi har ett val att göra det på ett klokt och humanistiskt sätt, eller att fortsätta den väg vi är på nu, med en mer pessimistisk syn på tekniska framsteg och som innebär att säga: låt datorerna göra allt de kan göra och låt människorna göra resten. Risken är att den vägen minskar livskvaliteten och kortsluter alla framsteg.