När Uppsalas poliser är ute på larm finns en mobil per radiobil att dela på. Men ofta rör det sig om gamla mobiler som det inte går att skicka bilder med till exempel.

Läs mer: Allt mer polisdata till Facebook

– Nyligen hade en drogpåverkad person kraschat med bil i Uppsala och smitit från platsen. En kollega hade sett honom och jag hittade en person på stan som jag misstänkte var den som smitit, uppger en polis för Uppsala Nya Tidning, UNT.

– För att kontrollera om jag gripit rätt person hade jag behövt ta en bild på honom för att skicka till den kollega som sett honom. Men tjänstetelefonen var så gammal att den inte ens hade kamera, så jag fick använda min privata telefon.

Uppsalapolisens huvudskyddsombud Peter Lindberg är kritisk till att de tvingas använda egna mobiler och pekar på att de då kan tvingas lämna ifrån sig den om en journalist till exempel vill ta del av bilder som tagits i tjänsten.
Poliserna berättar att de påtalat problemet för ledningen i flera år.

Enligt biträdande chefen för ordningsavdelningen Andrew Tomkinson är det kostnaden på 250 000 som är problemet.

– Jag håller med om att alla ordningspoliser borde ha varsin tjänstetelefon men vi måste hushålla med resurserna, säger han och hänvisar till att Uppsalapolisen redan ligger 3,9 miljoner kronor back.

Och länspolismästaren kommenterar i ett mejl angående antalet telefoner att han tycker att Uppsalapolisen ”för närvarande har hittat en rimlig balans även i detta avseende men det fortgår en diskussion i frågan”.

Läs mer: Haveriet – så gick Pust från succé till fiasko

Samtidigt, skriver UNT, har polisledningen i Uppsala under en tiomånadersperiod haft sju konferenser för totalt 263 000 kronor ute på slott och herrgårdar.

– Det här känns ganska stötande, i synnerhet som det finns ett stort konferensrum i polishuset i Uppsala som lika gärna kan användas, säger en polis.

Länspolismästare Erik Steen håller inte med utan skriver i sitt mejl att han tycker det är rimlig avvägning mellan kostnaden och nyttan av att ibland ha konferenser utanför polishuset.