Företagen har ett för transaktionsinriktat sätt att betrakta data, som något som utbyts och lagras. Det är viktigare att diskutera vilka modeller som används för att analysera och vad analyserna ska användas till. Det anser Mikaal Hagrström, Emea-chef på Sas Institute.

Han delar in it-företagen i å ena sidan de som arbetar modelldrivet, som Facebook och Google, och å andra sidan sådana som är datadrivna, som Oracle och Microsoft. Många företag som jobbar datadrivet missar de värden som finns att analyserna.

Läs mer: Oracle ska charma marknadschefen.

I sin roll följer han utvecklingen i Asien, Europa och USA. Han anser att de amerikanska företagen i större utsträckning betraktar analyser som en affärstillgång.

– Amazon har redan börjat testa affärsmodeller där de förbereder leveranser utifrån prognoser på efterfrågan som kan utläsas av användarnas beteende på sajten, säger han.

Sas Institute talar om två skilda synsätt att analysera data: att predicera för att agera och predicera för att planera. Det senare innebär att inte bara agera utifrån prognoser, utan att även aktivt planera för många parallella insatser.

Det handlar om att relatera olika scenarier till varandra, exempelvis hur en naturkatastrof påverkar skilda sektorer i samhället. Ett exempel är prediktiva analysmodeller användes för att förutsäga olika logistik- och vårdbehov efter en tyfon i Filippinerna.

– Ett problem som identifierades var stora felaktigheter i transportlogistiken. 80 procent av alla transporter skedde till fel ställen. Genom att förutsäga var hjälpen faktiskt behövdes kunde felaktigheterna minskas väsentligt, säger han.

Det finns även mer närliggande exempel. Skattemyndigheter i flera länder arbetar med avancerade modeller för att få bättre koll på skattebetalningsbenägenheten.

–Tidigare har man bara antagit att alla skattepliktiga är ärliga tills motsatsen är bevisad. Numera arbetar man mer data- och modelldrivet för att snabbare komma tillrätta med exempelvis ekonomisk brottslighet, säger han.

För Sverige består en växande del av produktionen av tjänster, men bara en liten del exporteras.

– Sverige ligger långt framme tekniskt och med en hög it-kompetens och en stor bas av internationella företag. Här kan tjänster blir en väldigt stor exportvara, säger Mikael Hagström.

En stor del av affärsdiskussionerna kring en av de snabbast växande sektorerna, internet of things eller sakernas internet, handlar om vem som äger data som produceras och hur de ska flyttas, trots att det är analyserna som kan leda till nya tjänster som kan addera värde till både industri- och konsumentprodukter.

Läs mer: Sas Institute växer på småföretag

– Svenska företag är bra på att ligga i frontlinjen inom sensorer och data, men de har inte kommit lika långt när det gäller att använda sådana data för att utveckla affärerna i praktiken. Här tror jag vi kommer att se stora förändringar de kommande åren.

Fakta

Mikael Hagström började på Sas Institute 1989. Han ledde bland annat företagets norska kontor. Därefter har han gjort en snabb karriär och är numera chef för Emea. Affärsområdet har 5 000 anställda i 48 länder och utgör mer än hälften av beslutsstödsjättens omsättning.