– 2015 är året då företagen kommer att skapa big data-lösningar för realtidstillämpningar, inte bara för satsvis bearbetning, säger John Schroeder, vd på Mapr, till IDG News.

Han fortsätter med att presentera fem förutsägelser inom big data-området för nästa år.

Agila data får fokus
Flexibel och snabb hantering av data har varit en stark drivkraft bakom utvecklingen av big data-lösnignar, eftersom de processer som hör till traditionella databaser och datalager har visat sig vara för långsamma och icke flexibla för många affärsbehov. Nästa år kommer agil hantering av data att bli ännu viktigare, eftersom många företag kommer att flytta fokus från att fånga in och hantera data, till att använda dem.

– Traditionella databaser och datalager är så dyra i drift att det kommer att krävas administratörsresurser för att platta ut, summera och strukturera data som finns i dem. I dag försenar höga kostnader för administration åtkomst till datakällor och den icke flexibla strukturen är svår att ändra. I dag går det inte att uppfylla företags behov med traditionella databaser, säger John Schroeder.

Nya plattformar utnyttjar datasjöar
Under 2014 blev datasjöar populära. Det är lagringslösningar för rådata som lagras i sina ursprungliga format, strukturerat, ostrukturerat och semistrukturerat, i väntan på att användas. Under 2015 räknar Schroeder med att datasjöar kommer att utvecklas genom att olika beräknings- och run time-plattformar integreras med dem. De här plattformarna kommer att användas för att hantera data som finns i datasjöarna. Data kommer alltså inte att överföras till externa plattformar, som ofta är fallet i dag. En datasjö blir därmed en central plats för administration och för att ordna säkerhet.

– Datasjöarna kommer att utvecklas när företag går från satsvis bearbetning till realtidshantering, genom att integrera filhantering, Hadoopimplementationer och databasmotorer i sina plattformar. Den stora trenden blir fortlöpande åtkomst till data, och hantering av händelser och data i realtid, i syfte att ha en ständig beredskap att agera omedelbart.

Självbetjäning blir populärt
Nya funktioner i verktyg och tjänster för big data innebär att 2015 blir året då it-avdelningen i allt lägre utsträckning är en flaskhals, vad gäller användares åtkomst till data. Schroeder tror att användare i allt högre utsträckning kommer att få direkt tillgång till data.

– Tidigare har it-avdelningen varit tvungen att skapa centrala datastrukturer, vilket tar tid och är dyrt. Hadoop har i vissa användningsfall gjort att företagen är bekväma med att skapa strukturer när data läses. Den här typen av självbetjäning gör att det går snabbare att utnyttja nya datakällor för att utnyttja möjligheter och hantera hot.

Konsolidering på Hadoopmarknaden
2013 introducerade Intel sin egen Hadoopimplementation, för att ett år senare spola den till förmån för att investera i Hadoopleverantören Cloudera. Intels motivering var att det växande antalet Hadoopimplementationer förvirrade kunderna. Schroeder tror att konsolideringen bland Hadoopleverantörerna kommer att fortsätta och att många leverantörerna kommer att lägga ner sina implementationer och koncentrera sig på andra delar av teknikstacken.

Mindre hajp – mera data
2015 kommer enterprisearkitekter att öka sin förståelse för Hadoopstacken och bli bättre på att definiera krav för big data-tillämpningar.

– Ledande it-personal kommer att bli viktig för att utforma underliggande arkitekturer som gör att tjänstenivåer, tillgänglighet och andra behov kan tillfredsställas. Marknaden kommer att vara koncentrerad på att integrera Hadoop i datacentren, i syfte att leverera affärsresultat.