Genom att använda får hoppas brittiska forskare koppla upp Conwy i Wales, ett lantligt område som hamnat i bredbandsskugga, skriver Mail Online. Fåren utrustas med digitala kragar och blir på så vis till vandrande hotspots.

Förhoppningen är att lösningen ska kunna användas i de lantliga delar av Storbritannien som saknar ordentlig uppkoppling. Men det handlar inte bara om att få ut internet till landsbygden utan också om att få in landsbygden i internet. Förutom fårens digitala kragar ingår även sensorer längs flodstränder och monitorer för regn i projektet. Genom att använda internet of things för att samla in data hoppas man nämligen även kunna tackla problem med översvämningar och föroreningar från jordbruk.

Projektet ska pågå i 18 månader och leds av professor Gordon Blair vid universitetet i Lancaster. Han konstaterar att möjligheterna med internet of things på landsbygden är gränslösa.

– Nästa steg blir att identifiera exakt vad som blir till mest nytta på kort sikt och hur vi ska begränsa projektet, säger han.