En modern applikation kan lätt använda fyra olika databaser, till exempel Redis för cache, MongoDB för att spara loggar, en relationsdatabas för metadata och till exempel Elasticsearch för indexering och sökfunktioner. Det ger optimal funktionalitet för applikationen, men leder till komplex utveckling och drift, och sårbarhet eftersom samtliga databaser måste fungera för att applikationen ska fungera. Dessutom finns det inga smidiga lösningar för att hantera transaktioner som inbegriper flera typer av databaser.

Idealet vore att kunna använda en enda databas för alla typer av data som en applikation behöver hantera. Men eftersom ingen vanlig databastyp klarar av att hantera alla olika typer av data blir lösningen att använda en enkel typ av databashanterare och mappa de olika typerna av data mot den struktur som används i den. Den enklaste typen av databas som är populär i dag är nyckel-värde-databaser (key-value store) som hanterar data i form av par av nycklar och värden. Värden kan vara tämligen komplexa datastrukturer, till exempel Jsondokument.

Den här lösningen förordas av Stephen Pimentel i en krönika på Infoworld. Man ska vara medveten om att han pratar i egen sak, eftersom han arbetar som utvecklarevangelist på FoundationDB som är en leverantör av just en nyckel-värde-databas. Men det finns många intressanta synpunkter i hans resonemang.

Bland fördelarna med att använda en nyckel-värde-databas för alla data märks att driften blir enklare och mindre sårbar, samt att det i vissa nyckel-värde-databaser finns möjligheter att hantera transaktioner. Pimentel hävdar att det går utmärkt att hantera till exempel Jsondokument, relationsdata och data som normalt finns i grafdatabaser med en nyckel-värde-databas.

Det som inte framgår av krönikan är hur enkelt eller svårt det är att beskriva mappningen av till exempel data i en relationsdatabas till nyckel-värde-formatet. Finns det till exempel visuella verktyg som underlättar? Hur mycket funktionalitet från olika datastrukturer går förlorad när de ska överföras till nyckel-värde-formatet? Och så vidare.

Frågetecknen till trots så har Pimentel en poäng med behovet av konsolidera databasanvändningen. Frågan är om dagens databasprodukter är tillräckligt avancerade för att lösa uppgiften.