Intels 8-bitars 8080 som lanserades 1974 kan betraktas som moderprocessorn i persondatorbranschen, inte minst för att den användes i hobbydatorn Mits Altair 8800, till vilken två herrar vid namn Bill Gates och Paul Allen skrev en Basictolk. Mer om det senare.

Med avstamp i 40-årsjubileet för 8080 har IDG News pratat med Fredericco Faggin som designade den klassiska processorn.

– Dagens datorer skiljer sig inte från de som fanns i början av femtiotalet. De har en processor och minne, och använder algoritmer som utförs sekventiellt, säger Fredericco Faggin.

Han hoppas att det kommer att läggas ner arbete på att härma andra processer, inte minst biologiska:

– Sättet som information hanteras i en levande cell är helt annorlunda än hur den hanteras i traditionella datorer. I levande celler finns icke-linjära dynamiska system vars komplexitet är svåra att greppa, det handlar om flera miljarder delar med nästan kaotiska beteenden. Tänk dig vad vi kan vinna på att förstå den processen.

Han tror att vi kommer att börja förstå hur det fungerar om 40 år och att det kommer att krävas enorma datorer bara för att simulera strukturer med sådana dynamiska beteenden.

8080 var inte den första 8-bitarsprocessorn från Intel, utan en vidareutveckling av 8008 som kom 1972. Den främsta förbättringen var att 8080 hade 40 anslutningsstift, i stället för 18 som 8008 hade. Det innebar att det var mycket mer praktiskt att använda 8080.

– 8080 öppnade marknaden som 8008 indikerade på vid gavel, säger Fredericco Faggin.

Och så var det Bill Gates och Paul Allen. Basictolken till Mits Altair 8800 blev avstampet till Microsoft. Men det är en annan historia.

Fakta

Om du ska prata om Intel 8080 ska du se till att inte säga ”8080 Intel”. Det är nämligen namnet på en asteroid. Den har, föga förvånande, döpts efter Intel 8080.