Den uppmärksammade romanen om ett datorvirus, Mona, som smittar en människa har fått sin uppföljare. I den nya boken, Sinon, har viruset muterat och nu hotas världen av en pandemi.

Författaren Dan T Sehlberg säger att intresset för föregångaren Mona varit stort, inte minst bland teknikintresserade och systemvetare världen över – den har getts ut i 25 länder.

– Mona har blivit otroligt omtalad i olika forum på internet, där man diskuterar mjukvaran Mind Surf och nanogelet som får den att fungera. Det har också hört av sig personer med stort it-intresse som undrar över olika detaljer i handlingen.

Läs mer: Små steg framåt för svenska e-böcker

Dan T Sehlberg berättar om en sekvens i boken där huvudpersonen Erik diskuterar supervirusets konstruktion med dess skapare, något som fått programmerare att höra sig för om det går att få mer information om dialogen.

– Det är en dialog om avancerade algoritmer och där det kommit frågor efteråt om det finns material som vi inte publicerade i boken. Det är roligt att sådana frågor engagerar.

Huvudpersonen Erik Söderqvist är professor i systemvetenskap. Med KTH som bas har han utvecklat programvaran Mind Surf som gör det möjligt att surfa på internet enbart med hjälp av tankekraft och där webbsidorna visas direkt i människans hjärna.

Problem uppstår när Eriks sambo, som testar programvaran, smittas av ett supervirus, Mona, och blir fysiskt sjuk. I jakten på ett antivirus tvingas Erik ut i en värld av terrorplaner och konspirationer.

I den nya boken Sinon har Monaviruset muterat och nu riskeras en pandemi. Och om den första boken hade stort it-fokus så är den nya mer inriktad på bioteknik.

Hur mycket av den teknik som beskrivs i bokensom är science fiction och hur mycket som kan bli verklighet är svårt att svara på eftersom utvecklingen går i en så rasande fart, enligt Dan T Sehlberg.

Läs mer: "Sluta bromsa e-boken"

– Mycket som kändes som science fiction i den första boken har hunnit ikapp verkligheten och till och med sprungit ifrån. Om man kollar på Mind Surf så finns ju den i dag. En person som har locked-in-syndrome (ett komatillstånd som innebär att personen är medveten om allt i omgivningen men inte kan röra sig eller meddela sig med omvärlden) kan komma ut på internet och skicka e-post genom det som kallas brain computer interface.

– När det gäller hotbilden har vi ju nu haft de här incidenterna då Nordkorea gjort intrång hos Sony. En slags cybersoldater har uppstått.

Det som är svårast att tänka sig är väl att ett digitalt virus skulle kunna smitta en människa, men Dan T Sehlberg säger att inte heller det är en omöjlighet.

– Jag har faktiskt hittat en engelsman som påstår att han smittats av ett datorvirus, visserligen i sin pacemaker, men ändå.

Boken kommer i en tid då hoten på internet uppmärksammas mer än någonsin.

– Det är bara att se på hur digitaliserat allting blir. Om elproduktionen slås ut är det inte mycket som fungerar längre. Eller tänk på konsekvenserna om flygtrafiken eller sjukvården drabbas. Men det allvarligaste är egentligen inte om systemen förstörs, då kan de lagas, utan om de manipuleras, det får värre följder.