Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen slår sig samman för att ta vårdens it-system in i framtiden. Dagens system håller helt enkelt inte måttet konstaterar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

– Våra it-system är inte uppdaterade i dag – de är inte stödjande, säger hon.

Genom att slå sig samman ska nu de tre regionerna gå igenom vad som krävs för att komma vidare från en miljö av system som inte talar med varandra där det kan vara omöjligt att utbyta information mellan sjukhus och vårdcentraler eller mellan olika landsting.

Visserligen finns en en mängd information i databaser och journalsystem konstaterar Ann Söderström.

– Men det går inte att komma åt den och använda i exempelvis som beslutsstöd i dag.

Om ett år ska arbetet med kravställan vara klar och det blir dags för en upphandling som ska uppdatera it-miljön i grunden. Där ger samverkan en rejäl tyngd.

– Vi får en högre kompetens när vi slår ihop oss och vi blir också mer intressanta på marknaden om vi är större. Det handlar om fem miljoner invånare totalt i våra tre regioner, säger Ann Söderström.

Både i Danmark och Finland har miljardupphandlingar av vårdsystem genomförts de senaste åren.

– Vi sneglar lite på dem. Även om det inte ser likadant ut där så har de en liknande sjukvårdsstruktur, säger hon.

Exakt vilka delar av systemen som ska upphandlas är ännu oklart – upphandlingen behöver inte resultera i just ett gemensamt journalsystem för alla landsting enligt Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting som också sitter i styrgruppen för projektet. Han pekar på att det ser väldigt olika ut i de olika regionerna och att alla har välfungerande delar som ska kunna återanvändas.

– Det är inte meningen att vi ska slänga ut barnet med badvattnet, säger han.
Hittills finns bara en budget för det första året, men däremot finns inget värde satt på hela förändringsbehovet.

Men det måste bli en stor upphandling – tre regioner med fem miljoner invånare?

– Ja, jättestor om det blir så, säger Ann Söderström.

– Men först måste vi bestämma vilka funktioner vi vill ha. Vi måste också se till våra arbetssätt, bra it-system löser inte dåliga processer.

Mikael Ohrling vill samtidigt sätta upphandlingen i perspektiv till vad regionerna i dag lägger ner på it.

– Redan i dag gör vi av med ganska mycket pengar på e-hälsa i de respektive regionerna. Syftet här är att se till att pengarna också ska användas så effektivt som möjligt.

Projektet är också tänkt att vara till nytta för andra landsting.

– I landstingsdirektörsföreningen har vi fått ett okej av de andra att gå före, bara de kan ta del av lösningarna. Det känns bra för det här är ju inte något vi ska konkurrera om inom Sverige. Nu drar vi tre stora, säger Ann Söderström.

Fakta

Programmet ska bland annat resultera i detta:

  • en gemensam plattform där patienten och vårdutövarna kan samverka och där patienten och invånaren tillåts ta del av informationen i vårdflödet och ta aktiv del i den egna vården.
 
  •  upplevd användarvänlighet och en god arbetsmiljö för anställda i verksamheten och ökad kompetens i användandet av informationsverktyg.
 
  •  bättre förmåga att mäta och följa upp verksamheten och ökad transparens.
  • Budgeten för 2015 är 30 miljoner kronor. Som en del i etableringsfasen ska dock en totalkostnad arbetas fram.

Tidplanen löper fram till 2020.

Källa: Programdirektiv - 3R Framtidens vårdinformation