– Vi får se nu vad som händer nu i år. Men blir det för mycket administrativt merarbete så kommer vi att tvingas säga nej till privatkunder inom EU vid sidan av Sverige, säger Anders Ydstedt, styrelseordförande för webb- och domänföretaget Rymdweb i Malmö.

Det som fått honom och många andra företag att se rött är EU:s nya momsregler som trädde i kraft nu vid årsskiftet. Den stora nyheten är att det nu är landet där kunden finns som avgör hur mycket moms företagen ska ta ut. Inte som hittills: momsnivån i landet där företaget finns.

Allra störst konsekvenser får de nya reglerna för de it-jättar – exempelvis Apple och Amazon – som etablerat sig i momsparadiset Luxemburg för att kunna fakturera sina europeiska privatkunder därifrån. För dem är det nu slut med ”mysmoms” på superlåga nivåer. Apple, vars försäljning inom EU av Iphoneappar i Appstore går via Luxemburg, har redan justerat sina prislistor för att kompensera för de nya momsreglerna.

Rymdweb i Malmö hör till en helt annan kategori av mindre it-företag som också kan påverkas kraftigt av EU:s nya momspaket. Anders Ydstedt berättar att företagets kunder finns i hela världen. Hittills har Rymdweb kunnat lägga på svensk moms på alla fakturor till privatkunder, oberoende av i vilket EU-land kunden finns.

Läs Mer: Apputvecklare oroas över nya momsregler

– Vi vet sällan ens om kunden är ett bolag eller en fysisk person. Med de nya reglerna måste vi varje enskilt fall ta reda på vad det är för typ av kund inom EU som köper en domän. Och sedan måste vi hålla reda på alla momssatser som gäller i olika EU-länder. Vi måste också fakturera i euro och hålla reda på den kurs som gäller just den aktuella dagen, säger han.

Det administrativa merarbetet blir så omfattande att Rymdweb överväger att helt tacka nej till privatkunder från andra EU-länder än Sverige, enligt Anders Ydstedt.

– De privatkunder vi haft inom EU hittills har gladeligen betalat 25 procent moms till oss. Men det är dessa kunder som vi kanske tvingas avstå från nu, säger han.

Även Johanna Nylander, ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen, säger att den administrativa bördan riskerar att öka betydligt för exempelvis mindre spelföretag som säljer sina produkter via egna kanaler.

Däremot påverkas inte spelutvecklare som säljer via exempelvis Appstore eller Android Market särskilt mycket av de nya momsreglerna. Då hamnar det administrativa merarbetet på appbutiken, inte på spelutvecklaren. Samtidigt som skillnaderna i momsnivåer mellan de flesta EU-länder är relativt små, menar Johanna Nylander.

Fakta

Från årsskiftet måste företag i EU lägga på den moms som gäller i det land där kunden bor, i stället för land där företaget finns.

Vilka företag påverkas mest av de nya momsreglerna?

1) Apple och Amazon är två exempel. Båda har etablerat sig i EU:s momsparadis Luxemburg, men har merparten av sina europeiska kunder i andra EU-länder. Momsen i Luxemburg var fram till årsskiftet bara 15 procent. Och på e-böcker ännu lägre – 3 procent.
Dessa företag måste nu istället ta ut den moms som gäller i det EU-land där kunden finns, i Sverige 25 procent.
En e-bok från Amazon tidigare kostat exempelvis 100 kronor för en svensk kund kan med de nya momsreglerna kosta drygt 121 kronor.
Momsen i flertalet EU-länder ligger mellan 20 och 25 procent.

2) Ett annat exempel på företag som kan påverkas mycket av de nya momsreglerna är svenska företag som betalar svensk moms på 25 procent, men har merparten av sina kunder i andra EU-länder med lägre moms. De kan tjäna på de nya momsreglerna. Men nackdelen för företagen är ökad administration eftersom de måste ta ut olika momsnivåer beroende på vilket land kunden finns i.