Sverige har it-sektorn att tacka för en stor del av den tillväxt som vi haft de senaste tjugo åren, visar en ny rapport som myndigheten Tillväxtanalys lämnat över till regeringen.

Mellan 1995 och 2005 stod it-sektorn och it-investeringarna i den svenska ekonomin för 32 procent av produktivitetstillväxten för att öka till 42 procent mellan 2006 och 2013. Men den riktigt stora tillväxtpotentialen ligger i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen konstateras i rapporten – och där är vi bara i startgroparna.

Fortfarande syns produktivitetsvinsterna nämligen i stort sett bara i just it-sektorn och framför allt den it-sektor som är baserad i Stockholm. Den står
för hälften av sektorns produktivitetstillväxt på egen hand.

Men visst investerar väl andra sektorer också i it – varför syns då inte det? Jo, enligt rapporten handlar det inte bara om att investera i it. För att investeringen ska få genomslag krävs också kompetensutveckling och organisatoriska förändringar.

Digitaliseringen ändrar förutsättningarna för företagen i grunden och är en process som inte avstannar.

Läs mer: Dagens Dilbert

Samtidigt som digitaliseringen alltså stöper om företagen och deras affärsmodeller är politiken på efterkälken. De it-politiska dokument som finns på plats fokuserar i huvudsak på den offentliga sektorn – skola, vård och statlig förvaltning – och på att bygga bredband.

För att komma vidare krävs enligt Tillväxtanalys att it-politiken också vävs in i närings-, innovations-, utbildnings- och handelspolitik på allvar.

Fem företag beskriver i rapporten hur digitaliseringen påverkar deras affärer – Boliden, Scania, Skistar, HL Display och Taxi Stockholm. Alla beskriver hur digitaliseringen måste kopplas nära till affärsstrategin, att kraven på medarbetarnas kompetens förändras och att medarbetarna också blir allt viktigare för företagets möjlighet att verkligen få ut något av digitaliseringen.

Det kräver ett tydligt användarperspektiv. De fem företagen talar också alla om vikten av att utvecklingen sker agilt, i mindre steg.

Läs mer: Sista chansen för statens hälsoflopp

Digitaliseringskommissionen har tidigare påpekat att svenska företag ligger långt fram när det gäller tillgång till ny teknik men inte är lika bra på att använda sig av digitaliseringens möjligheter.

För att stötta dem krävs mer samarbetsytor och i rapporten lyfts Kanada och Storbritannien fram som exempel på länder där det finns nära samarbete mellan politiker, företagare och akademi.

Rapporten lyfter också fram vikten av att anpassa föråldrade regelverk. Ett viktigt område där regelverket måste moderniseras är upphovsrätten. Men även skatter och annat ramverk för företagande utgör i dag ofta hinder för digitaliseringen.

Hela rapporten finns att läsa här.


csjobb.se finns det just nu hundratals lediga jobb för bland andra it-chefer, projektledare och affärsutvecklare. Hitta din nästa utmaning idag!

Fakta

Alla de fem företag som finns med i rapporten beskriver dessa erfarenheter av digitaliseringen:

  •  Investeringarna ger kostnadsbesparingar idag men förväntas sänka kostnaderna ytterligare i framtiden.
 
  •  Den nya tekniken förändrar även sättet att bedriva affärer och organisera verksamheten.
 
  •  Steget är stort mellan att å ena sidan samla in stora data och å andra sidan integrera användningen i kärnverksamheten och få affärsnytta.