Nu är de två första ramavtalen klara i Kammarkollegiets jätteupphandling Programvaror och tjänster. Facit så här långt: Atea, Crayon, Cybercom, Pulsen och Redpill Linpro har kammat hem full pott.

De har blivit utsedda till leverantörer i båda ramavtalen för kontorsstöd och grundläggande it, som tillsammans väntas omsätta runt 1,4 miljarder kronor årligen.

– Det här är mycket stora och viktiga avtal för oss, säger Pär Abelson, ansvarig för offentlig sektor på Cybercom.

Läs mer: Jätteprojekt ska rädda svensk vård-it

Allt som allt kommer Kammarkollegiets storskaliga upphandling av programvaror och tjänster att bestå av fyra olika ramavtal, som totalt kommer att vara värda runt 2,2 miljarder kronor årligen för de utvalda ramavtalsleverantörerna.

Vilka som blir leverantörer i de båda återstående ramavtalen – Systemutveckling och Informationsförsörjning – avgörs i april respektive november i år.

Flera av företagen som hittills blivit utvalda som ramavtalsleverantörer har en tydlig inriktning mot programlösningar baserade på öppen källkod, exempelvis Redpill Linpro, MSC Open Source och Redbridge.

Läs mer: Så här prioriterar it-cheferna 2015

Planen är att de fyra nya ramavtalen ska ersätta en lång rad av Kammarkollegiets tidigare ramavtal för program, licenser, öppen källkod, molntjänster och hosting.

Fördelen med nya ramavtalen är att de ger myndigheterna större möjligheter att välja om den programvara de köper ska levereras som exempelvis en molntjänst eller vanlig proprietär programvara, menar Pär Abelson på Cybercom.

Fakta

Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014 består av fyra delar. Två ramavtal – Grundläggande it och Kontorsstöd – blev klara igår och två – Systemutveckling och Informationsförsörjning – presenteras senare i år.

Ramavtalet för kontorsstöd beräknas omsätta 1,1 miljarder kronor årligen. Avtalet gäller i två år och kan sedan förlängas i ytterligare två år.

Sju företag har valts ut som ramavtalsleverantörer av Kammarkollegiet: Atea, Crayon, Cybercom, Pulsen, Redpill Linpro, MSC Open Source och Softronic.

Sex leverantörer fick nobben av Kammarkollegiet och får inte vara med som ramavtalsleverantörer: Dustin, Evry Public Solution, Fujitsu, Office IT-Partner, Redbridge och Svenk IT-Funktion.

I ramavtalet för grundläggande it – som beräknas omsätta cirka 300 miljoner kronor årligen – har sex företag valts ut som ramavtalsleverantörer: Atea, Crayon, Cybercom, Pulsen, Redbridge och Redpill Linpro.

Fem företag som lämnat in anbud hamnade utanför ramavtalet: Cygate, Dustin, Evry Public Solution, Fujitsu och TDC.

Tanken är att de fyra nya ramavtalen ska ersätta fem av Kammarkollegiets nuvarande ramavtal som successivt kommer att rangeras ut:
* Öppna programvaror
* Licensförsörjning
* E-förvaltningsstödjande tjänster
* Kontorsstöd som molntjänst
* It-drifttjänster och Hosting