Vi har hört det länge nu. Hur mycket av it-besluten som nu fattas av affärssidan. Det har blivit en sanning – ibland utan modifikation. Men jag tror inte att det är så enkelt.

Så här: Köp och implementationer av saas-tjänster kommer inte bara att styras av affärssidan. Visst, de initieras där. Affärschefer, säljdirektörer eller projektledare köper in olika molnlösningar för att lösa sina operativa problem här och nu. Det finns nämligen en annan trend som spelar roll här. Kravet på en bättre användarupplevelse. Kunder och medborgare förväntar sig i dag en allt bättre användarupplevelse. För att den ska funka måste systemen lira tillsammans – inte i osynk mellan olika divisioner och avdelningar i företaget. Här kommer återigen cio:n in.

Läs mer: 6 branschtrender för 2015

Den snabba, enkla lösningen i molnet är förmodligen inte den bästa grunden för en förhöjd användarupplevelse för kunder eller medborgare. Därför behövs cio:n som ett nav i denna saas-värld där allt är ett kontokort och en virtuell server bort. Det behövs någon som kan skapa ordning och reda i det potentiella it-kaos som knappast kan ligga till grund för någon egentlig kvalitetshöjning av företagets erbjudanden.

Fördjupning: CS Kompendium "Vägen till molnet"

Den förutseende, affärs- och utvecklingsinriktade cio:n har redan greppat rorkulten och har en plan för hur alla de här systemen ska redas ut, integreras eller i vissa fall till och med slängas ut för att ersättas med något som kan fungera i fler fall än det enskilda.

Läs mer: Talangerna och tillväxtbolagen funkar inte ihop

Det är bara de cio:er som är ute i verksamheten, och som förstår behoven och kravställningarna, som kommer att komma i rätt läge för att kunna ta tillbaka något av makten som gått förlorad. Jag tror att den proaktiva och affärstillvända cio:n har ett guldläge att 2015 återigen sätta sig i centrum för de långsiktiga och affärsinriktade teknikinvesteringarna. Som gör att ditt företag är smidigare att göra affärer med än konkurrenten. Och som håller ihop hela företagets erbjudande från cold call till genomförd affär.

Dessutom ...

... är det roligt att få ett kvitto på hur mycket it-sektorn stått bakom produktivitetsökningarna i Sverige: Hela 42 procent under tiden mellan 2006 och 2013. Det är makalöst!