It-ministern Mehmet Kaplan, MP, greppar kvasten för att en gång för alla försöka sopa ut pappersfakturorna från offentlig sektor. Ministern har beställt en genomlysning från Ekonomistyrningsverket av konsekvenserna vid en total övergång till e-fakturor i offentlig sektor.

Läs mer: Nu ska statens it-kostnader hårdgranskas

I bakgrunden finns ett EU-direktiv som kräver att alla myndigheter i medlemstaterna inom tre år måste kunna ta emot e-fakturor utformade enligt en EU-standard.

It-ministern öppnar nu för att driva kravet ett steg längre och helt förbjuda leverantörer att skicka pappersfakturor till myndigheter.
Danmark och Norge har redan infört ett sådant förbud och även Spanien är på gång.

Läs mer: ”Digitala agendan behöver ett omtag”

Regeringen vill nu att Ekonomistyrnignsverket ska ta fram klara siffror på hur stora besparningarna blir vid en total övergång till e-fakturor och vilka åtgärder som krävs för att skippa pappersfakturorna för gott.

Utredningen blir klar i slutet av maj.