Databaser som hanterar data i minnet ger ett enkelt, men dyrt, sätt att förbättra databasprestanda. För den som vill kompromissa mellan prestanda och pris erbjuder Google ett alternativ med Local SSD. Det innebär att upp till 1,5 TB flashminne kopplas direkt till en virtuell server på infrastrukturtjänsten Compute Engine. Det ska ge bättre prestanda än att utnyttja flashminne i pooler.

Databasleverantören Aerospike påstår sig uppnå ”minnesliknande” prestanda med sin databas och Local SSD, till en femtondel av kostnaden för att använda en minnesdatabas. Företaget gör en nosql-databas av key-value-typen som är optimerad för flashminne.

Läs mer: Multidatabaser blir nästa stora grej

Enligt Google går det att uppnå 680 000 läs-, respektive 360 000 skrivoperationer per sekund med Local SSD. Fördröjningen ska vara mindre än en millisekund. För att få sådana prestanda måste man använda fyra minnespartitioner på vardera 375GB. Det är max som standard, men enligt IDG News kan det gå att övertyga Google om att man behöver mer kapacitet.

En nackdel med en Local SSD-partition är att den bara existerar så länge den virtuella servern den är kopplad till existerar. Det finns inte heller någon redundans. Det här gör att lösningen knappast är lämplig för långsiktig lagring av till exempel transaktioner eller orderinformation, däremot passar den bra när det behövs temporära prestandalyft, eller för att cacha information som finns lagrad permanent med annan teknik.

Läs mer: Databasen är snabb som en skållad råtta

Att använda Local SSD kostar 0,218 dollar, cirka 1,82 kronor, per GB och månad. Vanligt flashminne på Compute Engine kostar 0,17 dollar, cirka 1,42 kronor, per GB och månad.