Nyligen aviserade de tre största regionerna – Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne att de dragit igång ett samarbete för att få ett bättre och modernare it-stöd på plats i vården.
Men det är inte bara de som samverkar för att ta klivet in i framtiden.

Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge förenas sedan 90-talet av att de använder samma journalsystem – NCS cross från Evry. De har också i många år samarbetat kring vidareutveckling av systemet.

Läs mer: Sjukvård ska skyddas mot hackare med standard

Men nu har de tagit samarbetet ett steg längre. Innan sommaren ska de fem landstingen gemensamt ha tagit fram underlag för en gemensam strategi för det som de kallar framtidens vårdinformationsstöd.

– Precis som i väldigt många andra landsting finns det ett missnöje med otympliga system ute i vården och samtidigt en stor förväntan på vad som kan göras framåt, säger Margit Håkansson, utvecklingschef i Västerbottens läns landsting.

Ni talar inte om framtidens journalsystem utan om framtidens vårdinformationsstöd? Det låter som ett vidare begrepp?

– Ja, det är det. Jag kan väl tycka att journalsystem mest handlar om dokumentation men det är ju bara en del av det som vårdens användare behöver. Det handlar också om sådant som remisshantering, bildhantering, vårdplanering – ja hela vårdflödet. För användarna ska det vara ett stöd där rätt information finns på rätt plats. Och det ska kunna gå att använda som ett beslutsstöd.

Läs mer: Jätteprojekt ska rädda svensk vård-it

För att få en bild av vad som erbjuds på marknaden har de fem landstingen, som kallar sig Sussa-gruppen, bjudit in de sex leverantörer som finns på marknaden i dag – Cambio, Compugroup, Evry, Tieto, Cerner/Siemens och Epic – för att visa upp vad de har.

– Det handlar dels om att visa vad de har i dag, dels att visa vad de kan leverera om fem år. Hur de ser på sjukvårdens framtid och vad de har för utvecklingsstrategier.

Även representanter från andra landsting har kommit till de visningar som varit hittills.

– Det finns en väldig öppenhet mellan landstingen om de här frågorna, säger Margit Håkansson.

– Små landsting vill gärna komma och titta och vi följer ju också de tre stora landstingens samarbete.

För att få ett it-stöd som verkligen stöder verksamheten bjuds användarna in för workshops redan nu från start.

– Vi har inte råd att låta läkare och sjuksköterskor hämmas av illa fungerande it-system. Därför ser vi till att få med deras synpunkter i ett tidigt skede.

Fördjupning: CS Kompendium – "It i vården"

Fakta

- Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge har samarbetat kring utveckling och förvaltning av journalsystemet NCS Cross från Evry sedan 90-talet. Samarbetet kallas Sussa vilket står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.

- I juni förra året beslöt landstingsdirektörerna i Sussa-gruppen att ta samarbetet ett steg längre och tillsammans ta fram en långsiktig strategi för framtidens vårdinformationssystem. Under våren tas underlaget fram och ambitionen är att fatta beslut för om man ska behålla nuvarande lösningar eller titta på andra alternativ senast vid halvårsskiftet.