Karolinska Sjukhuset ska återigen spara. Nu 500 miljoner med personalnedskärningar som följd. Besparingar på andra stora sjukhus har duggat tätt de senaste åren. Vi känner alla till fakta: Sverige har en åldrande befolkning och enorma förväntningar från oss medborgare på vården. Välfärdssektorn behöver anställa 420 000 personer under perioden 2010–2020 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Det finns – milt uttryckt – ett enormt förändringstryck. Allt fler landsting ser över sina it-system (se sid 9). E-hälsomyndigheten har fått en ny ung cio och sakta men säkert börjar vårdens anställda bli mer positiva till att använda ny teknik. Men det räcker inte. Samtidigt som ny teknik införs måste vården hitta nya, roligare och smartare sätt att jobba. Den enorma byråkrati som vården är har hittills inte klarat av att förändra sitt sätt att jobba i takt med de tekniska och processmässiga landvinningar som gjorts i samhället i övrigt.

Läs mer: "Dags att ta tillbaka makten från molnet"

Mina upplevelser av vården är att personalen är otroligt hängiven sin främsta uppgift – att vänligt och professionellt göra patienterna friska. Men arbetet utförs utan eller med bristfälligt tekniskt och processbaserat stöd. Därför är det logiskt att personalen ökar och kostnaderna skenar.

Tekniken i sig finns, implementerad eller på hyllan hos leverantörerna. Det handlar om att tillsammans med tekniken hitta bättre och effektivare processer i varje litet arbetsmoment. Jag brukar skämtsamt säga att Leif Östling, Scanias legendariske vd som gjorde avvikelser till en lokal religion och processer till ett mantra, skulle kunna bringa ordning och effektivitet till vården på några år. Det kanske är att överdriva, vården är och förblir komplex, men det är inte speciellt enkelt att bygga, marknadsföra och sälja lastbilar heller.

Läs mer: 6 branschtrender för 2015

Jag hoppas verkligen att den stora journal- och systemupphandlingen från de stora landstingen blir en startpunkt för nya och effektivare arbetssätt. Och att fokus inte ligger på tekniken utan på hur man på golvet kan förändra sättet att jobba. Då slipper vi panikartade nedskärningar i framtiden.

Dessutom ...

... är Apples kvartalsvinst på 147 miljarder kronor inget annat än astronomisk. Det är mer än tre gånger mer än vad Microsoft levererade. Vem kunde tro det för tio år sedan?