SAP:s nya affärssystem S4 Hana är verkligen imponerande ur en teknisk synvinkel. Fråga är hur stor roll det spelar när kunderna ska övertygas. Om det fanns någon rättvisa borde kunderna flockas kring skapelsen, men SAP saknar ett i kundernas ögon trovärdigt och lättbegripligt argument som ligger rätt i tiden.

S4 Hana är tänkt som ersättare till SAP:s ”stora” affärssystem, det som i folkmun fortfarande kallas R3, i brist på ett officiellt namn som satt sig. S4 Hana ska vara ett helt nytt system om man ska tro SAP. Det får vara hur det vill med det, troligtvis finns det mycket gammal kod som har levt vidare.

Läs mer: SAP gör största lanseringen sedan R3

Den stora nyheten är att S4 baseras på SAP:s minnesdatabas och tekniska plattform Hana. Det gör, för att citera SAP, att man ”inte längre behöver bry sig om skillnader mellan transaktionssystem och analyssystem”. Och det är i sanning imponerande.

Men det är enkla, billiga, prenumerationsbaserade och i hög grad modulära lösningar, gärna i form av molntjänster, som är mest intressanta nu vad gäller affärssystem. SAP kan säkert uppfylla de flesta av de kraven, men företaget har ett grundmurat rykte som dyrt och krångligt. Därför känns det fel att fokusera på datalagringstekniken, hur imponerande den än är.

Läs mer: SAP sänker tröskeln för Hana

Men det är svårt för SAP. Man inledde den här satsningen med det molnbaserade systemet Simple Finance, också baserat på Hana, förra året. Där kan man inte klaga på den image som SAP försöker förmedla, men det är svårt för företaget att väcka intresse för enklare system. Det beror säkert delvis på flera inte så lyckade försök under årens lopp.

Att allt att döma är SAP på rätt väg tekniskt, dels med minnestekniken, dels med molnsatsningar. Men frågan är om man verkligen har förenklat implementation och användning på ett sätt som kunderna kan ta till sig. Och frågan är hur kunderna upplever prissättningen. Det får framtiden utvisa.