Pengar
It-budgetarna går framåt.

Den samlade svenska it-budgeten väntas öka med 2,1 procent under 2015 – jämfört med 1,4 procent förra året. Totalt landar den samlade it-budgeten i år på drygt 160 miljarder kronor mot knappa 157 miljarder 2014. Detta enligt Radar Ecosystem årliga rapport över den svenska it-marknaden.

– Nu ökar it-budgetarna igen, också om man räknar in inflationen, så har det inte varit på ett par år, säger Hans Werner, vd Radar Ecosystem. Dessutom fortsätter trenden att verksamheten står för en allt större del av de totala it-investeringarna.

Läs mer: Hetaste trenderna 2015

Inom segmenten hårdvara och tjänster ökar de svenska it-budgeterna med 2,1 procent i snitt. Däremot minskar mjukvara med -0,4 procent – vilket förklaras med nya leveranssätt och att licensförsäljningen allt mer övergår till att mjukvara hyrs i stället.

Starkast it-budgetutveckling finns inom tjänster och bygg- och fastighetsbranschen. Finans- och försäkringsbranschen har dock svag utveckling.

Läs mer: It för 30 000 miljarder

Det ska dock påpekas att inflationen väntas uppgå till 0,8 procent vilket innebär att realvärdesökningen för den samlade it-budgeten bara blir en dryg procent.

Hans Werner konstaterar även att verksamheten står för en allt större del av it-investeringarna. Ökningen för de verksamhetsfinansierade it-inköpen är 4,6 procent och landar på 35,8 miljarder kronor.