Mehmet Kaplan
It-minister Mehmet Kaplan.

Arbetet med e-förvaltningen går för långsamt anser it-minister Mehmet Kaplan. I sitt tal på E-förvaltningsdagen kom han med flera nyheter om hur de totalt 320 miljoner kronor som alliansregeringen avsatt för e-förvaltningsarbete fram till och med 2018 ska användas.

It-ministern inriktar sig på att få bättre styrning på arbetet och sätta mål för att få upp farten. På näringsdepartementet ska ungefär tio personer arbeta heltid med att driva på arbetet i en ny enhet för e-förvaltning.

– De kommer att ansvara för att nödvändig reglering, finansiering och andra förutsättningar kan utvecklas på ett snabbare sätt. Genom att samordna vår styrning med regleringsbrev, snabbt utveckla rättsliga regelverk och bistå med finansiering där det behövs kan vi i regeringen löpande skapa de förutsättningar som myndigheterna behöver för att utvecklingen ska gå snabbare framåt, säger Mehmet Kaplan.

Läs mer: It-ministern vill förbjuda pappersfakturor

Fokus ska ligga på tre områden – digitala lösningar för ökat bostadsbyggande, bättre utnyttjande av miljöinformation och förenklat företagande.

It-ministern trycker på att styrningen och samordningen måste öka. Ett första steg i det är att slå fast när förvaltningsgemensamma lösningar ska vara på plats och han börjar med att sätta upp två deadlines – e-legitimationer ska vara på plats 2016 och den digitala brevlådan Mina meddelanden 2017.

Läs mer: Nu ska statens it-kostnader hårdgranskas

E-delegationen med 16 generaldirektörer har de senaste fem åren varit spindeln i nätet för e-förvaltningsarbetet men det uppdraget tog slut vid årsskiftet. Mehmet Kaplan slår fast att den spelat en viktig roll och att myndigheternas engagemang är avgörande för utvecklingen.

– Ett sätt för att ta denna samverkanskultur vidare är genom ett strategiskt e-förvaltningsråd. Rådet bör ses som en naturlig efterföljare till E-delegationen, säger han.

Läs mer: ”Digitala agendan behöver ett omtag”

Målet för det nya rådet är att bättre samordna myndigheternas verksamhetsplanering och regeringens budgetprocess vad gäller e-förvaltningsfrågor. Hur rådet ska vara sammansatt är inte klart men stora myndigheter som driver utvecklingen ska fortsatt finnas med tillsammans med ytterligare ett antal myndigheter. Ekonomistyrningsverket, ESV, pekas ut som den naturliga efterföljaren till E-delegationens sekretariatsfunktion.

Hela talet finns här.