Enkrona
Inte ett enkronas bud så långt ögat når, Stockholms stad har fått bukt med det omebatterade fenomenet. Foto: Michael Caven.

Taktiska enkronasbud, där priserna för vissa konsultkategorier sänks till så låga nivåer som 1 kr/tim i anbuden, har blivit ett växande bekymmer i de senaste årens största it-konsultupphandlingar i offentlig sektor.

Taktiken är ett effektivt sätt att vinna upphandlingar där priset är utslagsgivande, men har setts som oseriös av många leverantörer och upphandlande parter. Både Kammarkollegiet och Kommentus har brottats med utdragna och överklagade upphandlingar där rekordet varit priser på minus 11 kr/tim.

Läs mer: Enkronasbud köksvägen till ramavtal

När Stockholms stad, en av de största it-konsultköparna, lade fram ramavtalsupphandling för it-konsulttjänster nyligen visade den sig dock vara kliniskt fri från bud av den här sorten. Inte ett enda enkronasbud bland de företag som utsågs till ramavtalsleverantörer. Och inte ett enda enkronasbud från någon av de övriga it-konsultföretag som deltog i upphandlingen.

Orsaken är att Stockholm satsade på att utvärdera leverantörernas timpriser med hjälp av en helt annan prisutvärderingsmodell än exempelvis Kommentus och Kammarkollegiet.

– Den grundläggande orsaken till att vi valde den här utvärderingsmodellen var att vi inte ville ha några enkronasbud eller nollbud. Vi vill inte jobba under sådana premisser helt enkelt, säger Liselothe Engelgren, upphandlingschef på Serviceförvaltningen i Stockholms stad.

Läs mer: Upphandlingsidiotin måste stoppas

I nästan alla konsultupphandlingar ska leverantörerna ange vilka timpriser de erbjuder för olika typer av konsulter, från juniorkonsulter till expertkonsulter. Det öppnar för att prissätta en kategori extremt lågt och de andra normalthögt, vilket ger ett kalaslågt snittpris som oftast räcker för att vinna upphandlingen. Sedan undviker man så långt möjligt att leverera de billiga enkronaskonsulterna.

Men i Stockholms stad har man lagt till ett krav: timpriserna för de olika konsultkategorierna får inte avvika för mycket varandra. Regeln är att skillnaden i timpris mellan exempelvis en juniorkonsult och nästa konsultkategori aldrig får vara större än 35 procent.

Regeln omöjliggör upplägget med enkronasbud i en eller två konsultkategorier och sedan normala timpriser för övriga konsultkategorier. Skillnaden i timpriser blir mycket större än vad 35-procentsregeln tillåter.
Liselothe Engelgren tycker det är väldigt positivt för alla parter att man lyckats mota undan enkronasbuden i Stockholms stads it-konsultupphandling.

– En av grunderna är ju att leverantörena ska kunna jobba på lika villkor. Men med den här typen av taktisk prissättning som förekommit känns det inte som man riktigt som når upp till det.

I den här videon förklaras strategin bakom de vanligaste enkronasuppläggen i it-konsultupphandlingar:

Fakta

1. Lämplighetskoll: Att konsultföretaget uppfyller ekonomiska krav. Kontroll av kreditvärdighet och skatteinbetalningar genomförs bland annat. Även krav på redovisning av tidigare konsultuppdrag i större skala åt myndigheter.

2. Timpriskoll: Här ska företagen ange timpriser i tre olika kompetenskategorier för sina it-konsulter. Och det är här som konsultföretag som tidigare satsat på enkronasbud för vissa kategorier för att vinna upphandlingar stöter på problem.
Stockholm Stad har lagt till en specialregel som säger att timpriset för en konsultkategori får avvika högst 35 procent från priset för nästa konsultkategori.

3. Referenskoll: Leverantörerna får ange två relevanta referensuppdrag för det teknikområde där de deltar i upphandlingen. Referensuppdragen ska vara betygsatta av kunden som beställde uppdraget. De leverantörer som fått toppbetyg i sina referensuppdrag får upp till 15 procent avdrag på det sammanlagda timpriset i sitt anbud.

4. Vilka vann? När kollarna är klara är det bara att välja ut de konsultföretag som har lägst återstående timpriskostnad som ramavtalsleverantörer.