Journalsystem
Uppsala kommuns journalsystem har länge lidit av allvarliga brister.

Journalsystemet i Uppsala kommun, som använts sedan 2012, lever inte upp till dagens regelverk. Journalsystemet ligger i verksamhetssystemet Siebel som används av all legitimerad personal inom Uppsala kommun och i stort sett alla vårdgivare som har avtal med kommunen. Förra året Lex Maria-anmäldes systemet för att det hade allvarliga brister.

I slutet av förra året beslutade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att kommunens äldrenämnd och omsorgsnämnd skulle se till att journalerna kan föras på ett sätt som följer lagar och regler. Ett förbättringsarbete har påbörjats och det finns en plan för arbetet framåt.

Läs mer: Fortsatt limbo för Hägglunds hälsokonto

Uppsalas nämnder bedömer att riskerna för allvarliga händelser minskar med de akuta åtgärder som nu genomförs, men det krävs ett långsiktigt arbete för att kraven på ett säkert journalsystem ska uppfyllas.

Trots det pågående arbetet får kommunen återigen kritik av IVO som anser att det är allvarligt att det fortfarande finns brister i ett system som använts i tre år.

Läs mer: Fler landsting teamar upp för it-växling

”Det är otillfredsställande att patientjournalsystemet används på tredje året, utan att de ansvariga nämnderna uppfattar patientjournalsystemet som patientsäkert” skriver inspektionen efter att ha tagit del av Uppsalas åtgärder.

Därmed avslutas ärendet men IVO har för avsikt att göra en verksamhetstillsyn för att granska informationssäkerheten inom omsorgsnämndens och äldrenämndens ansvarsområden.