Vård
De internationella jättarna tar nu sig in på den svenska marknaden för att leverera journalsystem.

Ett hundratal personer bänkar sig i Wilandersalen på Universitetssjukhuset i Örebro. Uppe i kontrollrummet görs det sista klart för webbsändningen ut till 16 andra orter i nio landsting. De amerikanska vård-it-jättarna Epic och Cerner är på plats för att visa upp sina system och tala om sina framtidsplaner. Och det handlar verkligen om jättar. För två år sedan var Epics intäkter 1,7 miljarder dollar för sitt enda system.

Cerner drog samma år in 2,9 miljarder dollar men då på en betydligt mer spretig systemflora. Det här är bolag som inte gör små affärer – deras system är gjorda för stora, avancerade sjukhus med många sängplatser och specialiteter och en omfattande primärvård.

Nu är det många som är nyfikna på vad de två egentligen har att erbjuda.

Läs mer: Uppsala har använt ett osäkert journalsystem i tre år – får hård kritik

Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan är en av dem som är på plats. Visningen är anordnad av Sussa-gruppen där hans eget landsting ingår och är en del av arbetet med framtidsstrategin.

Sylvan konstaterar kort att inga beslut fattats om en ny upphandling.

– Det kan landa i att vi fortsätter med Evry även om vi stoppat utvecklingen nu medan vi arbetar med en ny strategi, säger han.

Samtidigt tror han att det kommer att finnas plats för allt färre stora vårdinformationssystem i den svenska vården på sikt.

– Kanske inte så att alla har ett och samma journalsystem, men några få kommer det nog att handla om.

– Man kan redan i dag se en del grupperingar – några som samlats runt Cambios system Cosmic. Och så de tre stora regionerna som riktat in sig på att titta på Cerner och Epic.

Läs mer: Hjälp vården att hjälpa sig själv

Det egna samarbetet med fyra andra landsting är heller inte tillräckligt inför framtiden enligt Anders Sylvan.

– Nej, vi fem är fortfarande för små. Vi måste vara tillräckligt stora för att kunna driva utvecklingen framåt.

Han framhåller också att det här inte är något som han är ensam om att tycka.

– Knappt tre procent av landstingens totala budget går till it. Det är sannolikt för lite om vi ska klara det it-stöd som medarbetarna har rätt att förvänta sig. Det råder en samsyn bland alla oss landstingsdirektörer kring att vi måste samarbeta mer framåt.

– Mycket spännande.

Spännande var ett ord som återkom flera gånger bland dem som var på plats. Publiken följde tåligt klickandet på flikar, demonstrationer av röstigenkänning och hur man genom urval av olika symptom kunde ringa in riskgrupper under två timmar utan paus – per leverantör.

– Visst, i dag har vi system där vi har leverantörens öra – vi är en viktig kund. Men vad hjälper det när det de levererar ändå inte är i närheten av det här, säger en person i publiken som CS talar med.

– Frågan är om det här kan anpassas till svenska förhållanden på ett bra sätt. Vi har mycket kopplingar till olika register och annat och det är ett ekosystem som måste fungera.

Fakta

Epic
Stor amerikansk leverantör av vårdinformationssystem. Har redan fått in en fot på den nordiska marknaden efter att ha vunnit en stor upphandling i Danmark. Är också på väg in i Storbritannien. Används sedan tidigare även av sjukhus i Holland.
Epic är tveklöst en aktör som planerar en framstöt även på den svenska marknaden. Företagets vd Judy Faulkner var redan 2006 på plats i Sverige för att sondera terrängen med svenska landstingsrepresentanter.

Cerner
Definitivt en aktör att räkna med i kommande svenska upphandlingar för nästa generations vårdinformationssystem med sitt system Millennium. Köpte Siemens Healthcare i början av hösten och flyttade på det viset fram positionerna i Europa. Pekar gärna på det faktum att man har både anställda och partner på plats i Sverige till skillnad från huvudkonkurrenten Epic.

Tieto
Är redan idag stor aktör när det gäller systemleverantör till nordisk vård och omsorg, dock inte när det gäller patientjournalsystem för svensk sjukvård. Företagets produkt för andra generationens vårdinformationssystem heter Lifecare och integrerade produktsvit ska vara helt färdig under 2016. Tieto fokuserar på den nordiska marknaden för vårdinformationssystem och kommer definitivt att stå på startlinjen när svenska upphandlingar drar igång.

Cambio
Svenska Cambio ligger bakom det största journalsystemet Cosmic som används av åtta svenska landsting. Företagets strategi är att genom omfattande årliga uppgraderingar göra Cosmic till den vassaste kandidaten även bland nästa generations vårdinformationssystem.

Compugroup
Tysk vård it-jätte som än så länge är lite av en dark horse i matchen om nästa generations vårdinformationssystem. Compugroup har köpt patientjournalsystemet Take Care, som används i större delen av Stockholmslandstinget och har definitivt en position att försvara på den svenska marknaden. Men Take Care är ett i grunden mycket åldersstiget patientjournalsystem och knappast något som Compugroup kan ställa upp med i upphandlingar om nästa generations vårdinformationssystem.
Compugroup har dock ändå upp mot ett trettiotal olika patientjournal- och vårdinformationssystem i produktkatalogen. Kanske det bland dem kan finnas en lämplig kandidat att föra fram när de svenska landstingen är redo för upphandling.

I princip alla patientjournalsystem som används av landstingssjukvården kommer från bara sex leverantörer.
Störst är svenska Cambio, vars system Cosmic har en god bit över 60 000 användare i åtta landsting. Tvåan Siemens Healthcares system Melior används i bland annat Skåne- och Västra Götalandsregionen. Compugroups Take Care finns i Stockholmslandstinget och Dalarna.
Tillsammans har de tre över 75 procent av den svenska patientjournalmarknaden.
NCS Cross från Evry samt Compugroups J3/PMO och VAS som egenutvecklats av Norbottens läns landsting har alla marknadsandelar under tio procent.

Sveriges Kommuner och Landsting: Har en samordnande roll på kommun- och landstingssidan.

Inera
Var tidigare ett utförarbolag som fick uppdrag via landstingens beställarkansli Center för E-hälsa i samverkan, Cehis. Men från i år slogs de båda ihop under namnet Inera. Ansvarar för sådant som den nationella patientöversikten, e-remiss, 1177 – vårdguiden på webben, Sjunet, upphandlingen av en ny infrastruktur och ordinationsverktyget Pascal.

E-hälsomyndigheten
Nyinrättad vid årsskiftet för att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa. Har tagit över bolaget Apotekens Service och hanterar därmed e-recept och den gemensamma infrastrukturen för apoteken. Håller också i upphandlingen av ett personligt hälsokonto som regeringen beslutat om.

Socialstyrelsen
Ansvarar med nationella riktlinjer. Exempelvis drivs arbetet med att få vården att använda ett gemensamt medicinskit begreppsystem, Snomed CT.

Landsting och regioner
Har alla en egen it-budget och egna it-projekt samtidigt som de deltar i de nationella projekten.

Lena Lundgrens utredning Rätt information i vård och omsorg är ute på remiss. I betänkandet föreslås ny lagstiftning både för vården och socialtjänsten. Datainspektionen har riktat hård kritik mot utredningens förslag.

Utredningen E-hälsokommittén som leds av Sören Olofsson ser över ändamålsenligheten och ansvarsfördelning när det gäller it-stödet i vården. 27 mars ska utredningen vara klar.

Utredaren Göran Stiernstedts har i uppdrag att se över hur vården kan använda sina resurser mer ändamålsenligt och effektivt. Han ska initiera samarbeten med olika aktörer och ge dem förslag på åtgärder som gör att professionens tid och kunskap anväds på bästa sätt. Hans uppdrag ska slutredovisas senast vid nyår.utr

De tre utredarna gjorde förra året ett gemensamt utspel där de föreslog att staten bör inrätta en statlig it-miljard för att öka förändringstrycket på samma sätt som staten tidigare satsat på förbättringar i psykiatri, cancervård, äldrevård, tillgänglighet och patientsäkerhet.

Visningarna av Epic och Cerner följdes av ett hundratal personer på plats och ytterligare 300-400 tittade via webben. De var de två sista av sex leverantörsvisningar som Sussa-gruppen anordnat som ett led i sitt arbete med en ny framtidsstrategi för vård-it. Tidigare har Cambio, Compugroup, Evry och Tieto visat upp sig.
Sussa-gruppen består av landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge. De har samarbetat kring utveckling och förvaltning av journalsystemet NCS Cross från Evry sedan 90-talet. Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.