Axis
Axis rusar efter budet från Canon.

Axis börskurs hade vid 09.30-tiden gått upp med nästan 50 procent och handlades därmed till 340 kronor på Stockholmsbörsen, efter det bud från japanska elektronikjätten Canon som offentliggjordes i morse.

Läs mer: Canon vill köpa svenska Axis – för 24 miljarder

Axis utvecklar nätverkskameror och övervakningskameror, och har sitt säte i Lund. Företaget omsatte 5,5 miljarder kronor under 2014, vilket var en ökning med 12 procent jämfört med året före. Företaget hade 1 922 anställda under fjärde kvartalet.

Canons bud på det svenska bolaget ligger på just 340 kronor per aktie, vilket innebär ett totalt budvärde på omkring 23,6 miljarder kronor.

Axis styrelse, med styrelseordförande Roland Vejdemo i spetsen, har rekommenderat budet. I ett pressmeddelande framgår att de tre största ägarna i bolaget, Inter Indu, LMK Industri och Aktiebolag Grenspecialisten, förbundit sig att acceptera budet. Trion äger tillsammans 39,5 procent av bolaget.

Läs mer: Axis går in på passerkontroll

I pressmeddelandet i samband med budet uppger Canon att Axis befintliga ledningsgrupp kommer att vara oförändrad efter genomförandet och bolagets huvudkontor, utvecklingscenter och säljkontor kommer att vara kvar där de finns idag. Axis varumärke kommer att behållas och användas på samtliga relevanta marknader. Vidare kommer Axis att fortsätta vara en separat legal enhet inom Canonkoncernen.

En majoritet av de oberoende styrelseledamöterna i Axis har dock flaggat för att Axis är ett så pass starkt bolag att det finns potential för fortsatt tillväxt, på egen hand och eventuellt via förvärv. Detta är något som skulle kunna skapa ett ännu större värde på bolaget än det som Canon har bjudit.

Daniel Djurberg, analytiker vid Handelsbanken, säger till Nyhetsbyrån Direkt att budet inte var helt oväntat. Han tror också att det blir svårt för någon annan aktör att matcha budet.

– Jag har svårt att se ett konkurrerande bud. I Canons bud finns det en premie som är svår för andra att matcha och sedan ska man hitta de synergier som Canon gör, säger han.

Daniel Djurberg hänvisar till att Canon har en väldigt stark nettokassa och stora incitament att ta över Axis. Detta eftersom Canon inte har någon egen stark b2b-kanal utan främst har kameror för konsumentledet. Dessutom finns det synergier på forsknings- och utvecklingssidan inom kameror.