KodSnart kan kod bli ett hett ämne för Stockholms skolelever.

Kod är en del av vardagen och därför behöver fler behärska den och få bekanta sig med programmering redan i skolan. Det slår Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård, Martin Lorentzon, grundare och ordförande på Spotify och Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare fast i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De tre pekar på att Stockholm är en innovativ stad men att det krävs en ständig utveckling för att behålla den positionen. De pekar också på att Stockholm 2011 hade den största andelen teknikjobb av samtliga större regioner i Europa, 18 procent, och att programmerare i dag är det vanligaste yrket i Stockholms län – 36 000.

Läs mer: Tre heta språkstrider till

Trots det är bristen på utbildade programmerare ett hot mot Stockholms position och därför måste det tas krafttag för att få skapa intresse redan i tidig ålder, före högskola och yrkesutbildning.

Därför är det dags att Stockholms skolbarn får ett nytt språk på schemat – kod. För att hitta vägar som på ett effektivt sätt inkorporerar det nya språket i skolorna kommer Stockholm nu att tillsätta en kommission som ska utreda hur programmering ska ta större plats i undervisningen i stadens skolor.

Läs mer: Tre heta språkstrider

Kommissionen ska också se hur stort utrymme som Stockholm har att ta egna initiativ eller om det finns hinder i form av statliga regler.

Redan i höst drar staden dock igång ett pilotprojekt där utvalda skolor får programmering på schemat.