Jörgen
"Problemet är leverantörerna, om man får tro Radar och de cio:er jag pratar med. Det saknas konsultativa, insatta och problemlösande leverantörer och partner som kan hjälpa cio:er med denna transformation."

It måste bli ännu mer innovativt. Och effektivt. Det tycker analysföretaget Radar när de tittar på den svenska it-marknaden under 2015.

För att klara av att driva innovation ska de svenska it-avdelningarna centralisera och standardisera it-driften. Färre kronor ska göra mer i det vardagliga: drift och kärnsystem. De insparade kronorna ska gå till att utveckla affärerna i armkrok med verksamheten. Måttet på ett framgångsrikt företag är att 25–35 procent av it-budgeten används till förändringsarbete, en siffra som helst ska öka med tio procent på ett par års sikt för att man ska klara av det ökande globala konkurrenstrycket. Så det låter ju rätt enkelt – mer billig och enkel it till det tråkiga och mer pengar och tankekraft till det roliga.

Läs mer: Jeeves partnerdiss är en direkt order från riskkapitalet

Problemet är leverantörerna, om man får tro Radar och de cio:er jag pratar med. Det saknas konsultativa, insatta och problemlösande leverantörer och partner som kan hjälpa cio:er med denna transformation. De får i stället träffa säljinriktade representanter som vill kränga produkter – oavsett om det heter licenser eller prenumerationer. Molnlösningar, outsourcing och konvergerade system är, enligt köparna jag pratar med, bara tekniker som gör det möjligt att standardisera och effektivisera den vardagliga verksamheten. Kunskaper om hur det ska genomföras i det specifika företaget och branschen är betydligt viktigare för köparen än om den konvergerade stacken har x eller y i prestanda. Och till det behövs alltså innovativa lösningar som utvecklar erbjudandet till slutkunderna. Här måste konsulter, integratörer och leverantörer bli bättre. Ska svenska företag och organisationer kunna stå emot den globala konkurrensen måste de givetvis öka sina satsningar på innovation och förbättring – till stor del med hjälp av it.

Läs mer: Hjälp vården att hjälpa sig själv

Jag tror många av de stora leverantörerna förstår denna utveckling mycket väl och att förbättringar sker, oftast centralt hos leverantörerna inom forskning och utveckling och i ledande befattningar. Men vägen är lång till att denna transformation – att bli en konsultativ partner i stället för en krängande teknikrabblare – ska nå ut ända till den lokala säljaren. Nivån är helt enkelt för låg ute hos kunden.

De leverantörer och partner som lyckas genomföra denna förändring snabbt överlever – de andra följer med server- och licenskramarna ut i periferin.

Dessutom ...

... är det värt att notera att Anette Holm och Stockholms stad återigen är banbrytande inom offentlig it. Först var det total outsourcing, nu stopp för enkronasbuden. Imponerande!