Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten tar nu sina första staplande steg mot kontinuerlig driftsättning.

Continuous delivery, kontinuerlig driftsättning, är ett hett modebegrepp i utvecklarorganisationer. Den grundläggande tanken är enkel att förstå, det handlar om att kunna leverera ny mjukvara, både nya applikationer och uppgraderade delar av existerande, utan handpåläggning.

På Pensionsmyndigheten tar man de första stegen mot kontinuerlig driftsättning. Det började med en förstudie som presenterades i februari 2014, därefter genomfördes ett första projekt, av typen ”proof of concept”. Det handlade om en uppdatering av myndighetens demowebb.

Läs mer: Pensionsförsäkringen säkrad

Projektet avslutades i september och det beslutades om ett pilotprojekt, vilket kom att bli utveckling av nya fondbytesappar för IOS, Android och Windows Phone. Det inleddes i november och man hoppas ha en ny lösning för att leverera mjukvaran om en dryg månad.

– Det är första steget mot en ny webbplattform, vi hoppas identifiera fler delar av våra system där kontinuerlig driftsättning passar enligt vår strategi att ha ett snabbspår parallellt med traditionell it-utveckling, säger Daniel Andersson, chef för utveckling och test på Pensionsmyndigheten.

Rent konkret innefattar den nya leveransprocessen ett tiotal steg, till exempel att bygga ihop olika komponenter till en fungerande helhet, enhetstester, integrationstester och själva leveransen. För att få ihop hela kedjan, eller ”pipen”, krävs det ett antal mjukvaror, som en byggserver, pakethantering, testverktyg, med flera. För samordning av den nya lösningen har man satt ihop ett team med åtta personer, ett så kallat devops-team. Det är två utvecklare, två testare med fokus på automatisering, två tekniska konfigurationsexperter, en driftstekniker och en kravspecialist på halvtid.

Läs mer: Knökfullt på Jfokus

Den uppenbara tänkta fördelen är snabbare leverans, en vision är att kunna få ut ny funktionalitet omedelbart i stället för att få hålla till godo med fyra stora uppdateringar per år.

– I nuläget kan vi få nya versioner genom flödet två gånger i veckan till produktion, men jag tror att vi kan få upp takten till två eller tre gånger per dag, säger Daniel Andersson.

Förutom en snabbare process märks fördelar som snabbare feedback om problem och möjlighet att backa tillbaka komponenter i processen, samt att olika typer av personal kommer närmare varandra. Daniel Andersson uttrycker det som att ”vi blir en sammanhängande kraft”.

Det finns en del utmaningar på vägen mot framgång, som att få med hela kedjan för utveckling, från krav till drift, samt ökade krav på snabb kommunikation mellan inblandade personer, det duger inte att mejla till varandra när det krävs snabba beslut. Behovet av bra testdata ökar också.

För att lyckas krävs det också att mjukvarorna som utvecklas delas in i mindre, mer självständiga delar, i stil med mikrotjänster, vilket innebär en förändring för Pensionsmyndigheten. För att allt ska snurra helt automatiskt krävs det mjukvarukomponenter som är helt oberoende av varandra.

Fakta

  • Det finns 250 personer på Pensionsmyndighetens it-avdelning, av dem jobbar 170 med utveckling, test och drift.