Johan Sandberg
Johan Sandberg trycker på att molnet inte bara sparar pengar åt SBAB. ”Förutom den faktiska besparingen så är det också ett viktigt bidrag i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete genom att vi sparar på elkraft”, säger han. Foto: Kristina Sahlén

I två år har den statliga banken SBAB arbetat efter en sourcingstrategi med siktet inställt på molnet. Under 2014 lades grunden genom att upphandla drifttjänster av leverantörer med molnlösningar.

– Vi tog god tid på oss och var noga med att få rätt leverantörer, säger Johan Sandberg som är chef på avdelningen för it-drift.

Resultatet har blivit att SBAB:s webbplattform landade hos Basefarm, it-arbetsplatserna hos Qbranch och sourcingavtalet för de grundläggande banksystemen som redan tidigare låg hos Tieto omförhandlades för att också inkludera deras nya molntjänster. Alla tre leverantörer erbjuder it som tjänst från sina privata moln, allt från infrastruktur till separata mjukvarutjänster.

– När det gäller våra banksystem så krävs hög kapacitet för att klara ett fåtal prestandatoppar per år.

Läs mer: Tieto levererar molntjänster till SBAB

Topparna inträffar med jämna mellanrum varje månad eller år – ett exempel är runt lönedagen den 25:e, ett annat är sammanställningen av kunders årsbesked.

Varför ska vi då betala för den kapaciteten hela tiden? Nej, vi vill bara betala exakt för den kapacitet vi faktiskt använder, säger Johan Sandberg.

– I dag har det blivit möjligt både tekniskt och avtalsmässigt.

Genom att bara utnyttja servrarna när det behövs räknar han med att hälften av dagens infrastrukturkostnad kan sparas inom en snar framtid.

Läs mer: SBAB väljer säkerhet som molntjänst

Den tid och kostnad som frigörs kan gå till utveckling och det behövs för att möta kundernas snabbrörliga beteende och ökade förväntningar på digitala tjänster.

– När vi nu köper it som tjänst blir vi mer snabbrörliga. Vi kan snabbare paketera nya produkter och snabbare avveckla produkter. Det kan handla om helt nya typer av produkter – exempelvis skulle vi kunna kombinera ett nytt bostadslån som inkluderar flytten till nya bostaden. Eller ha en app som larmar när du promenerar förbi ett hus som är till salu och som ligger i det prisspann du kan tänka dig.

Läs mer: Qbranch tar SBAB mot molnet

Och den snabbheten är nödvändig för banker i dag.

– Om inte bankerna själva hänger med i teknikutvecklingen kommer andra aktörer in. Se bara på Klarna på betalningssidan, eller Zopa i UK som sedan starten 2005 lånat ut 736 miljoner pund utan inblandning av banker.

Så nu åker allt ut i molnet?

– Nej, inte riktigt allt. Våra kunddata behåller vi, i alla fall de närmaste två åren.

Men på sikt kan det mycket väl bli så att allt hanteras i molnet tror Johan Sandberg.

– Ja, det tror jag, En fingervisning kan vara att den holländska finansinspektionen godtar Azure som plattform för bankernas kunddata.
För SBAB:s 450 anställda innebär plattformsbytet också byte av mejlsystem. Från Lotus Notes går man nu i år över till Office 360.

Läs mer: SBAB kliver in hos Basefarm

Johan Sandberg ser stora fördelar med molnet för en relativt liten bank som SBAB. I USA och på kontinenten finns etablerade erbjudanden att köpa konto på kran i stället för att köpa ett banksystem.

– Bara att hantera nya regelverk som kommer med kortare och kortare mellanrum är ett stort jobb för oss. I morgon ingår det i stället i ”konto på kran”-tjänsten. Det är som manna från himlen för våra kunder.

Fakta

Webbplattformen hos Basefarm.
It-arbetsplatserna hos Qbranch.
Banksystemen hos Tieto.
Alla tre leverantörer erbjuder it som tjänst i sina privata moln.