Spectrum Storage är namnet på en ny mjukvarufamilj från IBM. Syftet är att förenkla användning av hybridlösningar för lagring. Data ska dynamiskt lagras optimalt, med avseende på kostnad, prestanda och säkerhet. Om mjukvaran håller vad den lovar skulle man kanske kunna kalla den för mjukvarudefinierad lagring 2.0.

Hanteringen av data, oberoende av var den lagras, sker från ett administrationsverktyg. Med hjälp av verktyget ska det alltså bli enklare att flytta data till optimala lagringsmiljöer, till exempel från flashminne där snabb åtkomst är den största fördelen, till band eller molntjänster som är billigare att använda. Enligt IBM kommer 700 patent till användning i Spectrum Storage.

Den nya mjukvaran inleder en rejäl lagringssatsning från IBM:s sida. Under de kommande fem åren ska företaget investera mer än en miljard dollar, cirka 8,3 miljarder kronor. Det blir cirka 1,7 miljarder kronor per år.

Läs mer: Nu blir Watsonbaserade Verse publikt

Investeringen ska gå till utveckling av nya lagringsmjukvaror, objektlagring och användning av öppna standarder som Openstack.

– Det behövs nya angreppssätt för att hantera ökade kostnader och ökade komplexitet för att hantera den ökande mängden data. Traditionella lagringslösningar är ineffektiva i en värld där värdet för varje datamängd ändras hela tiden, säger Tom Rosamilia, vice vd på IBM, i ett uttalande.

En av grundtankarna är att det behövs ett nytt lager av mjukvara ovanpå existerande lagringsmjukvara, för att hantera det ökande behovet av att lagra data i molnet.

Längre fram i år planerar IBM att lansera en lösning som ska göra det möjligt att flytta data mellan olika molnplattformar på ett säkert sätt. Det ska leda till bättre skydd mot avbrott och dataförlust.

Podcast: "IBM:s svåra vecka"

IBM är långt i från ensamma med att satsa på mjuvarudefinierad lagring. Det som gör företagets satsning intressant, förutom storleken på den, är att den görs av ett företag som under årens lopp skaffat sig erfarenhet från alla tänkbara lagringsplattformar, från den största stordatorn, till det minsta pc-nätverket. Lägg till det en molnsatsning på senare och att IBM inte varit specialiserat på lagring utan jobbat med de flesta aspekter av moderna it-miljöer. Få leverantörer har så bra förutsättningar som IBM att få till helhetslösningar som täcker in alla tänkbara lagringsbehov.

Nu gäller det ”bara” för IBM att leverera utifrån löftena.

Fakta

IBM motiverad sin satsning på mjukvarudefinierad lagring bland annat med förutsägelser från Gartner. Enligt analysföretaget kommer 70 procent av dagens hårdvarubaserade lagringsprodukter att finnas tillgängliga i mjukvarubaserade versioner 2019. Gartner tror också att mellan 70 och 80 procent av alla ostrukturerade data kommer att lagras på billiga lagringsmedier som styrs av mjukvara 2020.