Non Hit Car & Truck är ett projekt där it-konsultföretaget HiQ tillsammans med bland andra Volvo Cars tar fram ett avancerat sensorsystem som gör att bilar automatiskt bromsar in eller väjer undan för plötsligt uppdykande faror i trafiken.

Även om systemet självständigt upptäcker och sedan agerar för att undvika kollisioner med exempelvis älgar och andra faror påvägarna, så är syftet med Non Hit Car & Truck i dag tänkt att vara ett hjälpmedel för föraren, inte en autopilot.

Läs mer: Så ska Volvo möta konkurrensen från Google, Tesla och Apple

Men i nästa steg skulle den sensorteknik som används mycket väl kunna utvecklas till ett system i en förarlös bil, förklarar Mats Gelin, automotivansvarig på HiQ.

– I takt med att tekniken utvecklas kommer informationen från sådana här sensorsystem också kunna användas för att låta systemet fatta helt nya typer av beslut och också i ökad utsträckning kontrollera själva fordonet, säger han.

HiQ är för de flesta ett it-konsultföretag som utvecklar it-lösningar åt olika företag och myndigheter. Men de är också ett exempel på hur allt fler traditionella it-företag nu börjat vända blickarna mot den uppspirande marknaden för uppkopplade och förarlösa bilar. HiQ:s vd Lars Stugemo tycker det är ett helt naturligt steg att ta. Det handlar ju om nya teknikområden som kommer att kräva nytänkande och anvancerade it-lösningar, säger han.

Non Hit Car & Truck, illustration från Volvo Cars

– Det är en väldig kreativitet i hela fordonsindustrin just nu. Det är inte bara Google och Apple som intresserar sig för it-fierade och förarlösa bilar. Utvecklingen av ny it i bilarna accelererar, inte bara för att göra själva produkten bättre, utan också för att utveckla nya affärsmodeller genom exempelvis uppkopplade bilar. Mobilitet, digitalisering och ökad bandbred har skapat möjligheter för nya affärsmodeller som jag tycker fordonsindustrin varit väldigt snabba på att applicera, säger Lars Stugemo.

Är det här ett affärsområde som kommer växa i andel för HiQ?
– Absolut. När man väl har uppkopplade bilar så kan man bara börja fundera över alla tänkbara applikationer och tjänster som man kan börja bygga ovanpå detta. Det här är ett område som garanterat kommer att växa framöver. Det är helt säkert, säger han.

HiQ är inte ensamt på området. Teknikkonsultföretaget Semcon har ett flertal projekt på gång som rör förarlösa bilar och angränsande teknikområden. De viktigaste handlar om utveckling av sensorteknologier och att studera hur interaktionen bör fungera mellan användare i förarlösa bilar och de systemen som tar över kontrollen av fordonet, berättar Anders Sundin, chef för ingenjörtjänster på Semcon.

Vid sidan av förarlösa bilar är pågår det också utveckling av fjärrstyrda och delvis autonoma arbetsfordon, exempelvis hjullastare i gruvor. Inom de båda utvecklingsprojekten Wroom och Sarpa samarbetar företag som Boliden, ABB och Volvo med flera forskningsinstitutioner – bland annat Swedish Institute of Computer Science, Sics.

– I några avseenden är säkerhetskraven lite lättare för förarlösa arbetsfordon i en gruva än för en bil som kör i vanlig trafik. Den måste klara att känna igen barnvagnar och liknande. Det kanske inte en förarlös hjullastare i en gruva behöver göra på samma sätt, säger Joakim Fröberg på Sics i Västerås, som medverkar i både Wroom- och Sarpa-projektet.

Vid sidan av Google och Apple har även Sony bestämt sig för att börja sniffa på marknaden för förarlösa bilar. Nyligen gick elektronikjätten in och investerade 7,5 miljarder kronor i det japanska startupföretaget ZMP som specialiserat sig på teknik för förarlösa bilar.

Här på hemmaplan pekar även Ericsson ut förarlösa bilar som en mycket viktig framtidsnisch för mobilnäten. En viktig komponent i kommande 5g-nät är att åstadkomma mycket korta svarstider, vilket är en av förutsättningarna för att mobilnäten ska kunna i användas för kommunikation med system för förarlösa bilar.

De allra största it- och tekniksatsningarna kring förarlösa bilar görs dock av bilföretagen själva. I princip alla stora bilmärken har projekt som puttrar på utvecklingsavdelningarna.

Den gäller också bilbranschens största underleverantörer som Delphi och Borsch. Delphi har tillsammans med företaget Ottomatika dragit igång en jättesatsning där ambitionen är att bli den största hovleverantören till bilindustrin av hela teknikkedjan för förarlösa bilar.

Fakta

Medan Googles förarlösa bilar puttrar på i USA förbereds flera storskaliga tester med förarlösa bilar även i Europa:
* Förarlösa bilar ska släppas ut i upp till tre brittiska städer nu i början av året. Testerna ska pågå i mellan 18 och 36 månader. Den brittiska regeringen skjuter till motsvarande omkring 120 miljoner kronor
* Tyska trafikministeriet planerar att inleda tester av förarlösa bilar på autobahn mellan Berlin och München.
* 2017 planerar Volvo Cars att testa 100 autonoma bilar i Göteborgsområdet. De svenska testerna innefattar cirka 50 kilometer väg och ska innehålla olika trafiksituationer, bland annat flerfilig trafik och köer.