5g
Förhoppningen är att 5g ska bli verkligt inom fem år.

Det har gått drygt fem år sedan Telia blev först i världen med ett kommersiellt 4g-nät men när det gäller nästa steg i utvecklingen hoppas både Japan och Sydkorea på ledartröjan. Målet är att deltagarna på antingen vinter-OS 2018 i Sydkorea eller troligare sommar-OS 2020 i Japan ska kunna surfa i hastigheter på minst 10 gigabit per sekund.

Ericsson, Samsung, Huawei och Nokia Networks har alla dragit i gång omfattande testverksamheter kring 5g. Snabbare surf är ett mål, men minst lika viktigt är att kunna ge blixtsnabb uppkoppling till de miljarder av prylar, bilar och robotar som ska kunna kommunicera med varandra i framtiden.

Läs mer: Nytt fartrekord för 5g

– I en värld där man utvecklar fordon som kan köra utan mänsklig inblandning är snabb kommunikation ett måste. Självkörande bilar måste få information på millisekunder där oerhört snabba responstider är helt avgörande, säger Phil Twist, global marknadschef för Nokia Networks.

För att säkerställa att Nokias 5g-nät håller måttet har man etablerat en lång rad testlabb, däribland ett på universitetet i finska Uleåborg som samarbetar med VTT Technical Research Centre.

– Det som är pådrivande för 5g är sakernas internet med realtidskopplade maskiner där vi räknar med att ha 50 miljarder uppkopplade enheter inom tio år. Något man ofta glömmer här är vikten av säkerhet. Tänk dig själv vad som kan hända om man får virus i bilen, säger Phil Twist.

Läs mer: Ericsson lägger byggstenar för 5g

Han säger att Nokia särskilt fokuserat på säkerhetsaspekterna och inrättat ett center där den tekniska infrastrukturen ska kontrolleras. När det gäller det tekniska fundamentet för 5g betonar han att man knappast behöver byta ut dagens basstationer.

Däremot kommer det att behövas tio gånger fler än i dag eftersom de frekvenser som ska användas ger en räckvidd på bara ett par hundra meter.

– Framtidens basstationer blir dock mycket mindre än de som används i dag. De kommer bli mer lika de accesspunkter som används för trådlösa nät och blir därmed även lätta att bygga in i infrastrukturen.

På den svenska marknaden är det av naturliga skäl Ericsson som ligger långt framme i testverksamheten. För ett år sedan etablerades exempelvis Kista 5G Transport Lab, ett samarbete mellan Ericsson, KTH och forskningsbolaget Acreo.

– Vi har även tagit fram en prototyp på en ”mobiltelefon” i form av en låda på hjul där vi kan visa hur tekniken fungerar. Just nu håller vi på att packa ner den för frakt till Mobile World Congress i Barcelona, säger Ericssons informationschef Åsa Degermark.Branschen väntar på standarden

Just nu pågår ett omfattande arbete med att spika de standarder och radiogränssnitt som femte generationens mobilsystem ska bygga på.

Tommy Svensson
Erik Ström och Tommy Svensson forskar båda på kommunikationssystem vid Chalrmers tekniska högskola. Foto: Jan-Olof Yxell

Inom samarbetsorganisation 3rd Generation Partnership Project (3GPP) pågår en febril aktivitet för att fastställa de standarder som krävs för att operatörer och tillverkare av telefoner och annan hårdvara på allvar kan dra i gång 5g-satsningarna.

Läs mer: De ska göra 5g till verklighet

Tommy Svensson, forskare på Chalmers i Göteborg, ser dock med tillförsikt på utvecklingen och säger att många funktioner går att testa även om det saknas färdiga standarder. Hans forskargrupp är aktiv inom EU-samarbetet Metis och Tommy Svensson berättar att Chalmers nu är på gång med att inleda tester kring den mimo-teknik som används för att koppla ihop antenner i de nya 5g-näten.

Dessutom har Tommy Svenssons forskargrupp genomfört en del experiment kring rörliga basstationer inom EU-projektet Artist4G.

– Man kan nog räkna med att de första pre-kommersiella testnäten är i gång 2018 men ännu återstår många uppdateringar av standarden. Det är dock inget hinder för att implementera enklare stöd för vissa 5g-applikationer redan nu genom en vidareutveckling av 4g-standarden.

Enligt den tidsplan som nu gäller ska standardiseringsarbetet för 3GPP Release 12 (med bland annat stöd för bättre integration av små celler, mer spektrumaggregering och bättre terminalkommunikation) vara avslutat nu i mars medan den mer slutliga versionen med stöd för helt nya tekniker och frekvensband ska komma framåt sommaren nästa år.

Ytterligare ett viktigt moment i standardiseringsarbetet är att dra upp riktlinjerna för den framtida frekvensfördelningen. Under världsradiokonferensen WRC som arrangeras i Geneve 2–27 november ska Internationella teleunionen, ITU, tillsammans med forskare från bland andra Metis fastställa egenskaperna hos de nya radiogränssnitten som bildar underlag i spektrumförhandlingarna.Telia testar i Estland

Telias estniska dotterbolag EMT har gjort studiebesök hos Ericssons 5g-anläggning i Stockholm och hoppas kunna dra i gång ett testnät för 5g nästa år.

Telia
Telia i Sverige tror vi får vänta på det första 5g-näten till runt 2020.

Telia blev först i världen med ett 4g-nät men när det gäller 5g är det företagets estniska verksamhet som är dragloket i testverksamheten. Dotterbolaget EMT har kommit i gång med ett nät för lte-advanced (något som ännu inte aktiverats i det svenska nätet) och nu siktar man på ett testnät för 5g.

Läs mer: Telia stämmer fiberinstallatör

Till Zdnet säger EMT:s teknikchef Tiit Tammiste att det första pilotnätet ska öppna under andra halvåret nästa år och att man besökt Ericssons 5g-forskare för att lära sig mer om tekniken. Här uppger man sig ha fått se fungerande system som i dagsläget klarar dataöverföringar på 4,4 Gbit/s med löfte om 100 Gbit/s när fler bitar är på plats.

Läs mer: Teliachefens mardröm

Telia i Sverige tror dock att det dröjer innan vi når upp i dessa hastigheter.

– Just nu pågår forskning och sen ska tekniken standardiseras, men vi är inte där ännu. Vår bild är att vi inte kan räkna med de första 5g-näten förrän runt 2020, säger Nicholas Rundbom, kommunikationschef för mobila tjänster på Teliasonera.

Fakta

1. Som första generationens mobiltelefoni, 1g, räknas den analoga mobiltelefonin (nmt) från 1981.

2. Med gsm blev mobiltelefonin digital. 2g var tänkt att bli en europeisk standard där gsm var förkortning för Group special mobile och togs i bruk 1991.

3. När 3g kom år 2001 talade man för första gången om mobilt bredband. Med uppgraderingen till så kallat turbo-3g ökade nedladdningshastigheten från att vara maximalt 2 Mbit/s till 14,4 Mbit/s per användare.

4. 4g eller lte kom i bruk 2009. För att en kommunikationsteknik ska få kallas 4g krävs hastigheter på ungefär 100 Mbit/s till mobila användare och 1 Gbit/s till stationära användare.

5. I de 5g-nät som ska stå klara 2020 förväntas hastigheten hamna kring minst 10 Gbit/s.

Den femte generationens mobilteknik ska ge 50 miljarder uppkopplade apparater tusen gånger högre kapacitet. Tekniken bygger på samverkan mellan mängder av små basstationer som kommunicerar med många antenner via mimo-teknik (multiple input multiple output).