konkurrensverket
Konkurrensverket som uppmanar andra att motverka låga bud anlitar själva just konsulter med extremt låga bud.

– Jag trodde faktiskt inte mina ögon när jag fick tilldelningsbeslutet. Att Konkurrensverket gör en sådan här upphandling är horribelt, man kokar inombords, säger Tommy Lundström, vd på Autotech Teknikinformation i Skellefteå.

Autotech och ytterligare en leverantör valdes bort när Konkurrensverket nyligen genomförde en upphandling av interaktiva vägledningar och utbildningar. Myndigheten valde tre andra leverantörer med lägre timpriser. Mycket lägre timpriser.

Läs mer: Stockholms stad: så knäckte vi enkronaskonsulterna

Den leverantör som placerade sig bäst i upphandlingen erbjöd ett timpris på bara en krona för två av de totalt fyra olika tjänstekategorier som Konkurrensverket efterfrågade.

Det pristaktiska upplägget påminner starkt om de enkronasbud som rört upp känslorna till kokpunkten i flera stora it-konsultupphandlingar. Strategin bakom buden är att använda det låga priset för att vinna upphandlingen och sedan så långt möjligt undvika att leverera enkronaskonsulterna.

– Jag hoppas verkligen att Konkurrensverket inte är så naiva att de kalkylerar med att de genom den här upphandlingen nu får en massa projektledningstimmar levererade för bara en krona, säger Tommy Lundström bistert.

Det som gör enkronasbuden i just Konkurrensverkets upphandling extra pikanta är att verket ansvarar för att ge andra myndigheter expertstöd och goda råd i upphandlingsfrågor.

Podcast: "Enkronaskonsulterna drar löje över hela it-branschen"

I en av sina rapporter till myndigheterna – ”Osund konkurrens i offentlig upphandling” – inskärper Konkurrensverket hur viktigt det är myndigheterna verkligen gör att allt de kan för att motverka ”onormalt låga anbud” i upphandlingar.

Att Konkurrensverket själva skulle acceptera enkronasbud i sin egen upphandling trodde Tommy Lundströms aldrig, när han härom veckan fick tilldelningsbeslutet från upphandlingen i sin hand.

– Vi såg tidigt bristerna i förfrågningsunderlaget till upphandlingen. Men vi räknade med kallt med att en myndighet som Konkurrensverket aldrig under några omständigheter skulle acceptera enkronasbud, säger Tommy Lundström.

Han tycker att Konkurrensverket i stället för att välsigna enkronasbud borde ägna sig åt hjälpa andra myndigheter att hitta fram till bra och väl fungerande upphandlingsmodeller.

– Då kanske vi slipper att hålla på med den här cirkusen med enkronasbud år ut och år in. Kommer man inte till rätta med den typen av problem, då kommer vi helt droppa det här med offentliga upphandlingar. Vi vill inte hålla med sådana här taktiska enkronasanbud – och jag hör många andra företag som resonerar likadant. Myndigheterna riskerar att det till slut bara blir b-laget kvar i leverantörsledet som gör affärer med offentlig sektor. Det förlorar skattebetalarna på, säger Tommy Lundström.

Kristina Geiger, avdelningschef på administrativa avdelningen på Konkurrensverket och ställföreträdande generaldirektör, säger att hon kan förstå att enkronasbuden kan sticka i ögonen. Men hon tycker inte att Konkurrensverket gjort några fel i sin upphandling.

– Vi tittade på hela den varukorg som vi efterfrågade när vi utvärderade. Det var inte alla tjänster som var lågt prissatta. Vi gjorde bedömningen att det inte fanns skäl att ifrågasätta anbudet på grund av de låga priserna i två av kategorierna, säger hon.

Tror ni att ni kommer få de här enkronastjänsterna som utlovats levererade?

– Ja, det utgår vi från.

 

Fakta

Fem företag lämnade in anbud i Konkurrensverkets upphandling Interaktiva vägledningar och utbildningar. Tre blev utvalda som ramavtalsleverantörer. Här är deras timpriser i de fyra tjänstekategorier som efterfrågades:

Clever Learning:
1 kr/tim  
1 kr/tim  
495 kr/tim  
495 kr/tim

Imagine Interactive Media:
475 kr/tim
345 kr/tim
345 kr/tim
475 kr/tim

Linfre Education:
575 kr/tim
700 kr/tim
500 kr/tim
500 kr/tim

Två leverantörer, Autotech Teknikinformation och Learnways, blev bortvalda som ramavtalsleverantörer på grund av för höga timpriser.