Darren Roos
”Vi märker att kunderna vill köra alla system på en och samma plattform, för att förenkla och sänka kostnader”, säger SAP:s Darren Roos. Foto: Lars Danielsson

Darren Roos är tämligen färsk som operativ chef för Europa på SAP. Men han har en tydlig vision om vart företaget är på väg med det nya affärssystemet S4 Hana. Och det kan behövas.

SAP:s ”problem” är att S4 bjuder på flera stora nyheter samtidigt: Systemet baseras på företagets minnesdatabas Hana, ett nytt användargränssnitt introduceras, molntjänster blir ett allt naturligare inslag i utbudet, även för S4, och så vidare. Dessutom är Hana inte bara en databas, utan en relativt ny teknisk plattform i sig.

Läs mer: Lars Danielsson: Stora innovationer till liten nytta från SAP

Så. Vad är grejen med S4?

När Darren Roos får frågan under en intervju med Computer Sweden nyligen reser han på sig och ritar en tänkvärd illustration som går ut på att de centrala affärssystemskomponenterna, till exempel bokföring, finns i mitten av en cirkel. I en ring runt dem finns system som kundvård, livscykelhantering för produkter, personalsystem och logistik. I en yttre ring finns mer perifera lösningar för till exempel beslutsstöd och andra uppgifter som är specifika för ett företag, till exempel i form av appar.

– Vi märker att kunderna vill köra alla de här olika systemen på en och samma plattform, för att förenkla och sänka kostnader. Och det kan vi erbjuda med S4 Hana, säger Darren Roos.

Så plattformen är budskapet?

– Ja.

Varför säger ni inte det då?

Darren Roos funderar en stund innan han svarar:

– Vi har 282 000 kunder. Det kanske är förvirrande för dem att enbart prata om plattformar.

Läs mer: SAP gör största lanseringen sedan R3

Tydligare än så kan man knappast sammanfatta SAP:s dilemma just nu, i största allmänhet och i synnerhet för S4. Det handlar om att behålla de kunder som kör existerande system och samtidigt övertyga dem och nya kunder om värdet av att göra en ambitiös satsning på en ny teknisk plattform, som ska göra det möjligt att köra alla affärssystemskomponenter och som ska göra it mer flexibelt.

Det är naturligtvis positivt att en ledande person som Darren Roos har en vision om var företaget är på väg, som är grundad i kundernas behov. Men för det första är frågan om alla på SAP delar den visionen. Och för det andra om kunderna är med på tåget när det handlar om stora tekniska migrationer, eller om de väljer att göra förändringar inom ramen för existerande plattformar.

Fakta

SAP:s äldre affärssystem är relativt databasoberoende, att byta databashanterare för det är ganska enkelt jämfört med en del konkurrenters system. S4 körs bara på Hana, det går inte att byta Hana som databas mot till exempel Oracle.
– Vi måste ha Hana som databas för att erbjuda den funktionalitet som finns i S4. Det går inte med någon annan databas, säger Darren Roos.