Ann-Marie Fransson
"För de här snabbväxande nya it-företagen inom till exempel spelutveckling eller digitala tjänster är det ett jätteproblem att hitta kompetenser, de får rekrytera över hela världen", säger Ann-Marie Fransson som är förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen. Foto: Nils Petter Nilsson

Under förra året var it-specialister den största gruppen som beviljades arbetstillstånd i Sverige. Nästan 3 500 dataspecialister, it-arkitekter och testledare styrde kosan mot Sverige – vilket innebär att it-branschen slukar mer än en fjärdedel av alla arbetskraftsinvandrare från länderna utanför EU.

Ett av de företag som jagar nya rekryter utomlands är snabbväxaren Mag Interactive, som utvecklat mobilspelet Ruzzle, och som ökade omsättningen med 500 procent under 2014. Vd:n Daniel Hasselberg säger att den tillväxt Mag Interactive haft hade varit omöjlig om de inte rekryterat från utlandet.

– För oss är det väldigt viktigt. Av dem vi anställt under senaste året kommer nog hälften från andra länder än Sverige, de senaste från Italien, Spanien, Ryssland och Grekland, säger Daniel Hasselberg.

Läs mer: Därför är Mag årets hetaste it-företag

Bolaget har nu 35 anställda, 2013 var de 11.

Vad är det för kompetenser Mag Interactive inte hittar i Sverige?

– Det är utvecklare av mobilspel vi letar efter, men det är också analytiker och marknadsförare. Det skulle naturligtvis vara lättare om det fanns kompetens här hemma, men det är inte lätt att hitta.

Totalt beviljades drygt 12 000 arbetstillstånd i Sverige under 2014. Av dessa kom 3 457 till it-branschen, som dataspecialister, systemutvecklare, it-arkitekter och till och med it-chefer. Det går också att konstatera att medan den totala arbetskraftsinvandringen till Sverige minskat ganska rejält under 2014 så ligger invandringen till it-branschen ganska stabilt.

Läs mer: Utvecklarna vecklar ut sig

Enligt Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen finns det två övergripande skäl till att arbetskraftsinvandringen är så pass stor till den svenska it-branschen. Det handlar dels om kompetensbrist, dels om att företagen behöver få in andra kulturer eftersom de har försäljning och kunder i andra länder.

– För de här snabbväxande nya it-företagen inom till exempel spelutveckling eller digitala tjänster är det ett jätteproblem att hitta kompetenser, de får rekrytera över hela världen, och det finns till och med de som satt upp rekryteringskontor utomlands för att hitta rätt resurser.

Den andra kategorin bolag som använder sig mycket av arbetskraftsinvandring är de stora globala företagen, där det redan finns en internationell miljö, och som har projekt som sträcker sig över flera länder.
Därför tror Anne-Marie Fransson också att trenden är ökande, när det gäller arbetskraftsinvandringen till den svenska it-branschen.

– Rörligheten ökar, säger hon. Dessutom är it en fantastisk bransch eftersom det är samma profession över hela världen, om man jämför med till exempel läkare eller jurister.

Fakta

Om man ser till varifrån de som beviljats arbetstillstånd kommer så är Indien dominerande, det gäller både it-branschen och totalt. Nästan 3 000 kommer från Indien. Det är naturligtvis en följd av den stora it-industri som finns i Indien. Därefter följer Kina, Ryssland och Iran.  
Sett till yrkeskategorier arbetar den allra största delen som dataspecialister (2 525) följt av it-arkitekter, systemutvecklare och testledare (903), datatekniker och dataoperatörer (21) och it-chefer (8).

Arbetstillstånd behövs om man är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige. Det behövs dock inte om man har permanent uppehållstillstånd, är student med uppehållstillstånd för studier på högskolenivå eller gästforskare som beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning.

Källa: Migrationsverket