Statens servicecenter
"En förutsättning är att regeringen går in och finansierar upphandlingen av e-arkivet. Kostnaden för att få systemet på plats beräknas till 10 miljoner kronor", enligt Thomas Pålsson.

– Vi lämnade över ett underlag till regeringen i går. Vi har bett om ett snabbt besked för att kunna gå vidare med det här, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Statens servicecenter och Riksarkivet fick i somras regeringens uppdrag att undersöka om de statliga myndigheterna inte kunde skaffa ett gemensamt e-arkiv, i stället för att bygga upp egna e-arkivtjänster var för sig.

Nu är utredningen klar. Thomas Pålssons slutsats är att staten kan spara stora pengar på ett myndighetsgenemsamt e-arkiv som driftas av Statens servicecenter.

– Det är klart lönsamt för regeringen att genomföra det här. Vi är redo att genomföra en upphandling, säger han.

Läs mer: Nu ska statens it-kostnader hårdgranskas

En förutsättning är att regeringen går in och finansierar upphandlingen av e-arkivet. Kostnaden för att få systemet på plats beräknas till 10 miljoner kronor, enligt Thomas Pålsson.

I ett första steg har sju myndigheter skrivit under en avsiktsförklaring om att ansluta sig till det gemensamma e-arkivet: Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Statens fastighetsverket samt länsstyrelserna i Stockholm och Västernorrland.

Målet är att e-arkivet ska vara i gång i slutet av nästa år.

Läs mer: Leverantörerna laddar för att en gång för alla lösa vårdens it-strul

– Det är tanken. Men exakt hur snabbt vi kan rulla ut det här beror på hur lång tid upphandlingen tar, säger Thomas Pålsson.

Hur stora pengar sparas med ett gemensamt e-arkiv?

– Det handlar om tiotals miljoner för de här sju pilotmyndigheterna. För framför allt små och medelstora myndigheter blir det väldigt dyrt att göra det här själv, säger han.