Den svenska mjukvarumarknaden tappade 1,3 procent av sitt värde förra året, och befinner sig i en vikande trend. Detta samtidigt som såväl hårdvara som tjänster ökar. Det visar Radar Ecosystems årliga undersökning av den svenska it-marknaden.

Hans Werner, vd på Radar, pekar på att marknaden växer i licens- och användarvolym, men att den påverkas negativt värdemässigt när molntjänster ökar. Molntjänsterna ger med andra ord inte lika mycket omsättning.

– Vi ser en ökning i efterfrågan och behov, både tekniken och plattformarna ökar några procent. Men värdet minskar, och det beror på att färre vill ha den traditionella licensmodellen och att fler vill ha molntjänster.

Läs mer: Ericsson ingår molnallians med ABB

2012 omsatte mjukvara i Sverige således 29,7 miljarder kronor, förra året var omsättningen nere på 29,2 miljarder. Det är en nedgång med 500 miljoner kronor. I år väntas ytterligare 200 miljoner försvinna ur marknaden, vilket innebär att omsättningen landar på 29 miljarder kronor, enligt Radars prognoser.

Och i själva verket äter molnet upp mer än så av mjukvarumarknaden, säger Hans Werner.

– Siffrorna hålls uppe av att det är en väldig volymtillväxt, som en följd av att det finns så mycket data och information, som kräver mjukvarulösningar.

Förutom att kunderna efterfrågar andra affärmodeller från leverantörerna så kommer det också in nya konkurrenter på spelplanen - som Salesforce inom kundhantering eller Workday inom personalsystem.

För de gamla dominanterna gäller det att ställa om. Senaste exemplet är IBM som så sent som förra veckan gick ut med att de ska investera fyra miljarder dollar i molnet, mobilt och analyser. Företaget har under de senaste åren fått se hur förändringen från traditionell mjukvara till molnet slår mot försäljning och lönsamhet. Under fjolåret minskade försäljningen till 93 miljarder dollar, från strax över 98 miljarder dollar 2013.

Läs mer: Microsoft ökar i molnet – men Amazon leder fortfarande stort

Redan under fjolåret investerade IBM tungt i sin molnrelaterade teknik. Sju miljarder dollar gick de in med, vilket i sig var en ökning med 60 procent jämfört med föregående år. De har också förändrat ledarskapet i sin molnverksamhet och hävdar att molnet, mobilt och analys kommer att stå för mer än 40 procent av den totala omsättningen inom ett par år.

Hans Werner säger att flera av de traditionella dominanterna hittills varit otydliga med vad det är de faktiskt satsar på, men att de nu har mognat.

– Nu finns alla de stora med på banan.

När det gäller olika branschers utveckling är bilden splittrad. Offentlig sektor och de finansiella branscherna släpar efter när det gäller hur de utnyttjar molntjänster, säger Hans Werner.

– För att de nya affärsmodellerna ska slå igenom måste de integreras med de befintliga lösningarna, och det innebär att det är svårare för branscher som har mycket egenutvecklad arkitektur.

Fakta

Mjukvara:
2014: 29,2 miljarder
2015: 29,0 miljarder

Hårdvara:
2014: 23,4 miljarder
2015: 23,7 miljarder

Tjänster:
2014: 92,8 miljarder
2015: 96,5 miljarder

Källa: Radar

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se