Christian Landgren johan öbrink
Det är dumt att låsa sig vid mobillösningar som är specifika för olika operativsystem tidigt i utvecklingsprojekt, tycker Christian Landgren och Johan Öbrink på Iteam. Foto: Lars Danielsson

I en artikel i Computer Sweden nyligen dömde Erik Hellman på Bontouch ut webbteknik för att skapa mobilappar. Hans resonemang går ut på att användarupplevelsen blir för dålig med html5 och Javascript.

Christian Landgren som är vd och Johan Öbrink med titeln creative director på Iteam protesterar mot en så kategoriskt inställning.

– Visst blir man tvungen göra nativelösningar ibland, av prestandaskäl. Men det är fel ände att börja i, säger Johan Öbrink.

– Vissa spel är typexempel på när man inte skulle välja Javascript. Jag har även sett en del andra bra exempel på nativeappar, till exempel från Bontouch, som inte skulle ha blivit bra med Javascript, säger Christian Landgren.

”Nativelösningar” är ett begrepp som syftar på att appar skrivs för att fungera på ett visst operativsystem. I mobilsammanhang är appar skrivna med språket Objective C på IOS, Java på Android och C# på Windows Phone de främsta exemplen i dag.

– Att skapa nativelösningar är bara ett krav för en liten andel av alla appar, säger Christian Landgren.

Läs mer: Oracle finputsar Javaplattformen

Resonemanget går ut på att man låser sig som utvecklare genom att välja en nativelösning i början av ett projekt. Det är bättre att försöka få alla delar att fungera med Javascript och html5, för att sedan byta spår till exempelvis Objective C eller Java om det krävs av prestandaskäl.

Poängen är enligt Öbrink och Landgren inte enbart att Javascript/html5 ger operativsystemsoberoende lösningar, utan kanske framför allt att projekten blir mer produktiva. Interaktionen mellan utvecklare och återkopplingen med kunder och användare blir snabbare, och det krävs inte flera arbetsgrupper med olika kompetenser i ett projekt, vilket i sig ger snabbare och smidigare arbete.

På ett mer filosofiskt plan framhäver de båda Iteammedarbetarna att utveckling främst är en lärandeprocess, därför är det bättre att inleda projekt med teknik som enkelt kan bytas ut, alltså Javascript/html5, i stället för att låsa fast sig i teknik som är knuten till ett visst operativsystem.

Läs mer: Java 9 blir bättre på alla sätt – men massor av kod måste skrivas om

Och som grädde på moset nämner de att det går att göra mycket som inte är uppenbart med Javascript vad gäller prestanda för användargränssnitt.

– Vi upptäckte att det finns en inbyggd fördröjning på 300 millisekunder för att hantera dubbelklick, som sällan används, när vi jobbade med en app. Hjärnan uppfattar fördröjningar på 250 millisekunder. När vi tog bort den inbyggda fördröjningen för dubbelklick uppfattades responsen i användargränssnittet som omedelbar, säger Johan Öbrink.

Christian Landgren påpekar avslutningsvis att det också finns intressanta hybridalternativ som utvecklas snabbt.

Fakta

Iteam är konsultföretag i Stockholm med 18 anställda som bland annat utvecklar mobilappar. Företaget grundades 1995.