Peter Larsson
Peter Larsson är samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har 850 medlemmar på Sony Mobile i Lund. Nu vill Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på förbundet, se krafttag från samhällets sida för att behålla kompetensen i branschen. Annars riskerar Sverige att tappa konkurrenskraft.

– Det som händer nu är att många människor blir friställda, och de kommer att ha fokus på sitt eget, och det ska vi stötta dem med.

– Men det finns ett annat perspektiv och det är att man måste ta tillvara på den kompetens som nu frigörs. Man måste försöka behålla kompetensen inom it- och telekom, för om spetskompetenser sprids ut finns det en stor risk att den svenska konkurrenskraften på telekomområdet minskar.

Läs mer: 1000 varslas på Sony i Lund

Som avskräckande exempel nämner Peter Larsson de neddragningar som de stora bolagen inom läkemedelsindustrin gjort, exempelvis Astrazeneca.

– Jag är inte nöjd med hur det har varit blivit inom life science. De som fått gå i de neddragningarna har säkert fått jobb, men kompetenserna har spridits ut och det har påverkat branschen negativt. Till exempel har Danmark gått förbi oss på området.

Peter Larsson säger att Sveriges Ingenjörer nu vill se krafttag från näringslivsmyndigheter, företagen i regionen och investerare – för att ta till vara på den kompetens som finns i Lund.

– Om man samarbetar kan man snabba på forskningsprojekt som kommit igång och som flera aktörer kan ha nytta av.

Läs mer: Ericsson miljonsatsar på molnforskning i Lund

Vid Sony Mobiles förra neddragning (hösten 2012) drabbades framför allt hårdvaruverksamheten, och många av de anställda som fick sluta fångades in av Sigmakoncernen.

– Det finns många områden som it- och telekom vävs in i. Det behövs mer och mer mjukvara i fordon och inom hälsosektorn. Vi måste identifiera var behoven finns.