Jonas Andersson
"För organisationer med över 100 anställda ökar kraven på ett sätt som gör det tveksamt om enklare affärssystem klarar dem", säger Jonas Andersson, analytiker på Herbert Nathan.

I dag har 50–70 procent av de mindre bolagen planer på att köper molnbaserade affärssystem. I större bolag är andelen betydligt lägre, kanske 5–10 procent.
– Snedfördelningen mellan företag av olika storlek är påtaglig, säger Jonas Andersson, som är analytiker på Herbert Nathan.

Av ett femtiotal leverantörer som uppgav sig leverera affärssystem i molnet, uppfyllde bara 14 kriterierna som Herbert Nathan hade ställde upp för att analyseras i rapporten: hyr- eller abonnemangstjänster som levereras med värdbaserade system där leveranskapaciteten erbjuds på kran, utifrån användarnas behov.

Exempel på sådana är 24Sevenoffice, Workday och Fortnox, som Herbert Nathan betecknar som äkta molntjänster.
– Många leverantörer av mer avancerade affärssystem erbjuder privata moln, som kan innefatta en molnarkitektur, men som ofta innebär att man kör
affärssystemet i egen regi, säger Jonas Andersson.

Läs mer: Filippa K svidar om hela affärsstödet

– Det är inte nödvändigtvis en nackdel att investera privata molntjänster, men det är en skillnad som får konsekvenser som kunden måste ha klart för sig från början, säger han.

Det gäller exempelvis affärssystem med många användare, som IFS eller Infor. Microsofts affärssystem AX för större installationer är mindre molnanpassat än det enklare affärssystemet Nav som finns som publik molntjänst.
– Microsoft har en strategi för att molnanpassa Nav, medan det går trögare för AX, säger Jonas Andersson.

I marknadens lägre skikt finns det mängder av leverantörer av enklare molntjänster över nätet. De riktar sig mot en marknad med en miljon registrerade företag, varav 98 procent är bolag med färre än fem anställda.
– Många av dem är bra ekonomisystem, men däremot är det inte sannolikt att så många håller måttet som affärssystem för att hantera företagens processer, säger han.

Läs mer: Föråldrad it-styrning försvårar cio-jobbet

Han anser inte att det finns skäl att varna för någon enskild leverantör.
– För mindre företag gäller i princip att köra ett molnbaserat affärssystem, men i dag ser vi en Klondykeliknande situation där mindre leverantörer även försöker rikta sina erbjudanden uppåt och det är inte så sannolikt att alla av de överlever i den allt hårdare konkurrensen, säger han.

Han avråder inte från att testa.
– Många av affärsystemen är väldigt billiga och kostar bara några hundralappar per månad att använda. För organisationer med över 100 anställda ökar kraven på ett sätt som gör det tveksamt om enklare affärssystem automatiskt klarar dem.

Leverantörer som erbjuder publika molntjänster framhåller de låga kostnaderna, medan de som säljer större affärssystem framhåller stabilitet, högre anpassning till branschspecifika behov och driftsäkerhet.
– Generellt blir det en låg initial kostnad för en molnlösning och man slipper den höga licenskostnaden. Men betalar man för en tjänst varje månad så riskerar man att komma upp i en hög kostnad efter några år, säger han.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se

Fakta

1. Alla affärsystem i molnet klarar enklare redovisning och rapportering, men däremot är stödet för andra ekonomifunktioner mer begränsat i publika molnanpassade affärssystem. Det gäller exempelvis funktioner för budgetering och planering.

2. Stödet för eller integrationer med exempelvis order-, lager- och faktureringssystem och inköpssystem är ofta mycket begränsat i enklare affärssystem.

3. Företag med mindre än 100 anställda bör fundera över att köpa ett affärssystem i molnet, men vara noga vid utvärderingen av olika leverantörer.

4. Få affärssystem som erbjuds som publika molntjänster erbjuder branschanpassning, medan sådant stöd finns för privata molntjänster.
Hittar man en leverantör som stöder anpassning till den egna branschen, bör denna definitivt utvärderas.

5. Var noga med att ha koll på leverantörernas ekonomi och framtidsutsikter, framför allt när det gäller mindre leverantörer med få kunder.

Källa: Herbert Nathan.