Jonas Söderström
Användbarhetsexperten Jonas Söderström tycker att vi har en överdriven tilltro till it:s förmåga att skapa tillväxt. Foto: Kristina Sahlén

– Inte sedan 1960-talet har vi levt i en så teknikoptimistisk tid som nu, säger Jonas Söderström, användbarhetsexpert på Inuse och författare till boken Jävla skitsystem.

Frågan är hur mycket fog vi har för den optimismen när det gäller it. När ett antal forskare 1968 förutspådde hur vi skulle ha det 2000 trodde de att vår månadslön skulle ligga på 60 000 kronor, i dagens värde 430 000 ungefär, att vi skulle arbeta 20 timmar i veckan och att vi skulle ha tre månaders semester om året berättar han.

– De utgick från den produktivitetsökning som hade pågått i flera år under 60-talet och tänkte sig att tillväxten skulle öka. Det var ett rimligt antagande då. Men sanningen är att sedan dess har tillväxttalen sjunkit år från år och produktivitetstillväxten är nu mycket låg.

I dag hänvisas till Moores lag – att prestandan fördubblas vartannat år. Det tas ofta till intäkt för att it driver tillväxt – ”the law of accelerating returns” brukar det kallas.

Men Jonas Söderström är tveksam till det synsättet.

– Jag skulle säga att it-tillväxten snarare är en s-kurva som så ofta annars när det gäller tillväxt. Som när man gödslar en jord som aldrig gödslats – då får man först en kraftig tillväxt men sedan planar det ut. Lägger man på mer gödsel kan det rentav minska tillväxten för då blir marken giftig. Och nu har vi nått utplaningsnivån.

Läs mer: Små steg framåt för svenska e-böcker

Prestandan ökar, men det betyder inte att effekten av it ökar på samma sätt helt enkelt.

Orsaken är till stor del att så många företag och organisationer byggt in sig i ett oöverblickbart virrvarr av it-system. Komplexiteten är oerhörd och antalet beroenden är oräkneliga.

– Ibland när jag kommer in som konsult i projekt så är det som att se en flygbild över mängder av motorvägar som korsar varandra på olika nivåer och få reda på att det ska in en motorväg till i det där, säger han.

– Ute på företagen finns hundratals system, ofta tusentals rentav, som vi vill integrera. Samtidigt ska nya system in i kedjan – ofta av rent nödtvång när system blir för gamla eller licenser löper ut. Så även om kapaciteten teoretiskt ökar är det väldigt svårt att få ut den vinsten i en sådan miljö.

Den rådande synen att it förenklar processer får sig också en känga.

– Det är ett slarvigt sätt att se på det, säger han.

– I dag använder vi faktiskt inte it huvudsakligen för att förenkla, utan för att göra ”fler och nya saker”. Dessa läggs på lager av lager av tidigare system och uppgifter.

Om man mot förmodan faktiskt lyckas förenkla processer hotar en annan fara: det innebär att det bildas ett utrymme för ökad administration.

– Och administration är som en gas – det fyller blixtsnabbt upp det utrymmet. Vi går mot en administrativ infarkt och it är dessvärre en viktig drivkraft.

Läs mer: "Sluta bromsa e-boken – satsa på bra digitaltjänster i stället"

Tillväxten av administration är enorm och tillväxten av it är enorm och även om man ska vara försiktig med att se orsakssamband så är det naivt att inte se sambandet i det här fallet tycker Jonas Söderström. I båda fallen är slutresultatet minskande verkningsgrad, och sjunkande produktivitet.

– It har fått en för stor roll i dag – det är det första man tillgriper. Men det handlar om tillämpningen av tekniken. It kan göra både bra saker och dåliga saker.

Hur gör man då för att it verkligen ska skapa nytta?

– Jag tror dessvärre att det krävs en akut kris. Först då är man beredd att skära bort system, rapportering, nivåer och processer.

Jonas Söderström talar om hur Jan Carlzon en gång räddade SAS genom att kapa alla mellannivåer och bara behålla den nödvändigaste rapporteringen och Apple som var veckor före konkurs innan Steve Jobs kom tillbaka och rensade bort mellanchefer och produkter. Och om en brittisk sjukvårdsregion som skakades av en skandal där patienter dog för att man inte klarade att leva upp till reglerna för hur snabbt de skulle tas emot och försökte mörka det. Där gick den ansvarige ministern in och minskade rapporteringen med en tredjedel.

– Så borde fler organisationer göra – radikalt förenkla i stället för att som nu slentrianmässigt bygga it ovanpå de förkalkade avlagringar som man inte orkar ta bort. Men tyvärr har jag bara sett att det hänt när det varit kris.

Fakta

Namn: Jonas Söderström.

Aktuell: En uppdaterad upplaga av boken Jävla skitsystem som släpps till sommaren. Första upplagan kom 2010 och satte fart på debatten om att dåligt byggda it-system är en arbetsmiljöfråga.

Favoritsajt: Airbnb.

Favoritpryl: Som jag har – Grid-it! från Cocoon.Som jag väntar på – Hemingwrite.Som jag vill ha som faktiskt finns – Double från Double robotics.Som jag vill ha som inte finns ännu – en Hemingwrite-liknande dator med full 13 tums e-ink-skärm.

Värsta klyschan jag vet: ”Det är inte ett it-projekt, det är ett verksamhetsprojekt”