Jonas Gavelin Fredrik Rexhammar
Jonas Gavelin och Fredrik Rexhammar är nöjda med att ha rott den första delen av en molnsatsning för hr i land. Foto: Lars Danielsson

Tiden när hr-chefen på ett företag nöjde sig med att övervaka löneutbetalningar, lönesättning, närvaro och enstaka deltagande på externa kurser är på väg att ta slut. I dag är personaladministration ett mycket bredare område. Strukturerade utvecklingssamtal, lön och belöning, samt inte minst utmaningar med rekrytering är exempel på viktiga inslag. Och det ställer förstås nya krav på it-lösningar.

Lägg till det att många företag har gamla hr-system, inte sällan egenutvecklade, samtidigt som det sker en generell övergång till molntjänster i stället för intern drift av lokalt installerade system. Kort sagt, marknaden för hr-tjänster i molnet är het, med framgångsrika leverantörer som uppstickaren Workday och etablerade globala jättar som Oracle och SAP. Det är inte lätt för kundföretagen att välja.

Läs mer: Så lär sig Swedbank allt om kunderna

Ett företag som satsar är Swedbank. Ett arbete som innebär en övergång till två olika molntjänster är i full gång, Leverantörerna är Oracle och CGI.

Varför behövs det molntjänster från olika leverantörer?

– De stora globala aktörerna har en fördel vad gäller att skapa bra lösningar, men vi måste ha en modul som är anpassad för svenskaförhållanden för lönehantering, säger Fredrik Rexhammar på Swedbank.

Han är på väg att lämna sin roll som ansvarig för it för hr inom Swedbank. Hans efterträdare Jonas Gavelin berättar att satsningen på molnlösningar har uppmuntrats inom Swedbank. En extern betraktare av de svenska storbankerna kanske kan tro att motsatsen gäller.

– It-personalen är fullt upptagen med att skapa mobila och digitala lösningar för våra slutkunder. Vi har en strategi att satsa på molntjänster för it-lösningar som inte är centrala för själva bankverksamheten, som hr, säger Jonas Gavelin.

Läs mer: Nytt it-haveri på Swedbank

Hur går det med molnsatsningen inom hr?

– Vi började använda Oracles modul för kompensation och lönerevision vid årsskiftet mellan 2013 och 2014, vi har även börjat använda Oracles hr- och rapportmoduler. Nästa vecka kör vi i gång med löne-,tid- och reseadministration från CGI, säger Fredrik Rexhammar.

Har det blivit billigare eller dyrare med it-lösningen för kompensation och lönerevision?

– Vi ser redan efter ett år en tydligt lägre ägandekostnad, säger Fredrik Rexhammar.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se

Fakta

Fredrik Rexhammar formulerar tre huvudmål för Swedbanks molnsatsning för hr:

  • Lägre total ägandekostnad.
  • Erbjuda cheferna på banken mer funktionalitet.
  • Digitaliserade processer med kvalitet som frigör tid för chefer.

– Med molntjänster kan vi uppylla alla tre målen, säger Fredrik Rexhammar.