Dinosaurie
Om man inte vill dö ut gäller det att planera för teknikskiften. Foto: Jeff Kubina

It-företag som satsat helhjärtat på en viss teknik, kanske till och med varit med om att skapa den, får inte sällan problem när marknaden ser sig om efter nya lösningar. Det gäller inte minst starkt nischade företag.

Ett typexempel är Gupta som på nittiotalet var rejält i ropet med utvecklingsverktyget Sqlwindows för att skapa client-server-lösningar. När marknaden rörde sig bort från client-server-tekniken förmådde inte Gupta behålla platsen i rampljuset och tynade gradvis bort för att bli uppköpt av Unify 2006. Men de här mekanismerna gäller även riktigt stora leverantörer med breda sortiment.

Vi har tittat närmare på utmaningar med och strategier för att hantera stora teknikskiften.

Microsoft

Kassakorna går på knäna

Microsoft står inför utmaningar på många fronter. Den kanske främsta är att marknaden rör sig från lokalt installerad mjukvara till molntjänster, vilket betyder problem eftersom företagets kassakor Windows och Office minskar i betydelse.

Microsoft verkar göra ett bra jobb rent tekniskt i övergången till molnet. Företagets problem är i stället affärsmässigt.

Det blir svårt att ersätta de enorma intäkterna från Windows och Office med prenumerationsintäkter från molntjänster, inte minst eftersom konkurrensen är betydligt tuffare på molnmarknaden.

Läs mer: Microsoft vill vara e-hälsans bottenplatta

En annan stor utmaning för Microsoft är övergången från skrivbordsdatorer till mobila enheter. Rent tekniskt, att få mjukvaran att fungera, verkar Microsoft vara på spåret här också. Frågan är om företaget har valt rätt strategi. Microsoft satsar på att etablera Windows som operativsystem för både traditionella datorer och mobila enheter. Hittills är det företag som skapat anpassade lösningar för olika typer av klientenheter som lyckats bäst.


Oracle

Molnet och nya databaser utmanar

Oracles tre främsta utmaningar är att kunderna är på väg från mjukvara installerad på egna servrar till molntjänster, att få affärssystemskunderna att uppgradera från företagets äldre system till Fusion Applications och att relationsdatabasen som är Oracles flaggskeppsprodukt allt mer utmanas av nya typer av databaser. Lägg till det att framtiden ser oviss ut för serverfamiljen som hamnade under Oracles paraply med köpet av Sun. Och den ständiga utmaningen att få utvecklarvärlden med på uppgraderingar av Javaplattformen.

"En ljusglimt är företagets nyckelfärdiga servrar"

Oracle lever verkligen i ständig förändring på alla fronter. Vad gäller molntjänster och affärssystem går utvecklingen hand i hand. Om företaget lyckas få nya Fusionkunder med molnvarianter av de olika systemen så är man på god väg. På Javafrontenser det relativt ljust ut, eftersom modifieringarna på senare tid har tagits emot med tämligen positiva reaktioner. På databassidan är bilden blandad. Å ena sidan är det svårt för Oracle att anamma nya tekniker, å andra sidan är företagets relationsdatabas otroligt etablerad och lär vara en hörnsten i många kunders lösningarmånga år framöver. Frågan är hur det går med tillväxten på databassidan.

Läs mer: Oracle ger sig inte – installerar fortfarande skräpprogram

Gissningsvis är det Sunservrarna som blir sorgebarnet. Problemet är att Oracle som säkert skulle kunna konkurrera med lågprisservrar gärna vill lyckas med servrar som ger högre marginaler, vilket kan bli tufft. En ljusglimt är företagets nyckelfärdiga servrar som är, åtminstone hyfsat, färdigkonfigurerade för olika ändamål.

SAP

Måste lyckas sälja in Hana

SAP har på senare år anammat förändringar med öppna armar, vilket inte minst visas med minnesdatabasen och plattformen Hana.

Men affärssystem är trots allt fortfarande hörnstenen i verksamheten och här finns en svår nöt att knäcka. Nyligen lanserades det nya stora affärssystemet S4 Hana och det ser ut som ett sisyfosarbete för SAP att få kunderna att byta till det. En kund river inte ut ett stabilt affärsystem och ersätter det med ett nytt hur som helst.

Läs mer: SAP:s stora utmaning är att förklara för kunderna vad företaget håller på med

Strategin bör rimligtvis bli att säljain nya S4-moduler i form av molntjänster som körs parallellt med äldre,lokalt installerade SAP-system. Till en början för mer perifera tillämpningar, som kundvård, på sikt för mer centrala som bokföring. Om SAP lyckas blir det en bra start på molnsatsningen.

Så har de hanterat teknikskiftena


Workday är precis rätt – just nu

Molnföretaget Workday skördar framgång, framför allt med en hr-tjänst. Lyhördhet för kundkrav och klok hantering av företagsförvärv ska göra det möjligt att överleva teknikskiften.

Mattias Bollander
"Vår molntjänst körs som ett program i hela världen", Säger Mattias Bolander på Workday. Foto: Lars Danielsson

– Vi började med ett blankt papper 2005 och byggde för molnet från början, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Workday.

Exempel på beslut som tagits är att alla kunder kör på samma kodbas och att en objektdatamodell som är anpassad för storskalig användning på webben används.

Läs mer: Unilever inför personalvård från Workday

Mattias Bolander tror att det går att skapa lösningar i dag som gör det möjligt att överleva om tio år. Han nämner två strategier som ska bidra till att göra det möjligt.

– 30 procent av de nya funktionerna i nya versioner av våra tjänster fastställs genom att våra kunder röstar. Det är direkt demokrati.

Logiken borde vara att det blir mindre att ändra om man bygger rätt från början, vad gäller funktionerna i tjänster och system. Den andra strategin är viktig för mjukvaruföretag som växer genom förvärv:

– Vi har inte integrerat förvärvade företags produkter med vår tjänst, utan fått dem att bygga vidare på vår kodbas.

Läs mer: Workday kartlägger anställda

Målet är alltså att allt ska finnas i en enda lösning, utan behov av intern integration mellan olika delar. Förhoppningen är att det ska leda till en bättre strukturerad kodbas än om olikalösningar integreras, och det borde i så fall leda till enklare teknikskiften.

IFS har lärt sig av misstagen

På IFS har man lärt sig att hantera teknikskiften den hårda vägen. Lärdomen är att undvika förändringar av big bang-typen.

Dan Matthews
Dan Matthews på IFS framhåller vikten av att avveckla gamla tekniska lösningar när nya skapas.

Från teckenbaserat användargränssnitt till grafiskt 1994, en satsning på Microsofts Dotnetplattform 2007 för klientprogram och åtminstone fyra arkitekturbyten för mobila lösningar. Det är bara några av alla de teknikskiften som den svenska affärssystemsleverantören IFS har genomgått.

Läs mer: Habia Cable storsatsar på IFS

– Alla delar av vår mjukvara har bytts ut åtminstone någon gång. Vi har lärt oss vilken strategi som krävs för att överleva teknikskiften. Andelen kod som måste skrivas om vid byten minskar fortlöpande, säger Dan Matthews, teknikchef på IFS.

Han nämner tre viktiga delar i den strategin: att planera för förändring, att våga slänga gamla lösningar och att presentera en planerad strategi för kunderna. De två senare delarna hänger ihop, eftersom kunderna måstegå över till nya lösningar när gamla avvecklas.

Läs mer: Så ska IFS klara konkurrensen

– Om man inte avvecklar gamla lösningar blir kodbasen som måste underhållas orimligt stor. Om underhållskravet minskar blir det mer tid för att genomföra teknikskiften. För att ge kunderna en mjuk övergång ser vi alltid till att gamla och nya lösningar existerar parallellt i en version, säger Dan Matthews.

Det gäller att vara listig också:

– Man måste ge kunderna lockbeten i form av mervärde när de ska byta lösningar.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se